This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Welcome to the Pensions Section - TU Dublin - City Campus

The Pensions Section is responsible for the administration of the pension schemes in operation in the University. There are two schemes in operation - the Education Sector Superannuation Scheme and the Single Pension Scheme.  Information about these schemes and explanatory booklets for each scheme are available here

As part of our service the Pensions Section will endeavour to answer all queries as quickly as possible. However the length of time it takes to deal with a query will depend on the availability of verifiable records and the complexity of the calculations involved.

To contact the Pensions section please email pensions@dit.ie or see our meet the Pensions Team Page for contact details of team members. 

Information in respect of recent changes and updates for Pensions are contained on our HR Notice Board 

 

Fáilte chuig Rannóg na bPinsean

Is í Rannóg na bPinsean atá freagrach as na scéimeanna pinsin atá i bhfeidhm san Institiúid a riaradh. Tá dhá scéim i bhfeidhm – Scéim Aoisliúntais na hEarnála Oideachais agus an Scéim Pinsin Aonair.   Tá eolas faoi na scéimeanna sin chomh maith le leabhrán míniúcháin ar gach scéim le fáil anseo.

Mar chuid den tseirbhís, féachfaidh Rannóg na bPinsean le gach fiosrú a fhreagairt a luaithe agus is féidir. Beidh an t-achar a ghlacfaidh sé plé le fiosrú ag brath ar thaifid infhíoraithe a bheith ar fáil agus ar chastacht na ríomhaireachtaí atá le déanamh.

Chun teagmháil a dhéanamh le Rannóg na bPinsean seol ríomhphost chuig pensions@dit.ie nó téigh chuig leathanach na foirne Pensions Team Page chun mionsonraí teagmhála a fháil do chomhaltaí foirne. 

Tá eolas maidir le hathruithe ar chúrsaí pinsin chomh maith le heolas cothrom le dáta le fáil ar Chlár Fógraí AD HR Notice Board