Welcome to the Employee Relations Section

Employee Relations is at the forefront of human resource management practice. Good employee relations are not only desirable, they are a necessity.  The staff in this section work to support the University by providing quality advice, support and technical knowledge in the management of employee and industrial relations.  We develop and implement proactive Human Resource policies and procedures which are intended to foster positive employee relations and collaborative management practices based on mutual respect, trust and shared responsibility.

The University has formally recognised a number of Trades Unions as having a role in representing staff in relation to discussions with the University concerning employment-related matters. It is University policy to facilitate trade union activity by normally allowing staff representatives reasonable time away from work to take part in negotiations and other union business.

The University recognises a number of trade unions for particular categories of staff i.e.

 • Unite: Technical Staff
 • Group of Unions (IMPACT & SIPTU): Maintenance Staff
 • FORSA: Administrative, Library and IT Staff
 • Teacher’s Union of Ireland (TUI): Academic Staff
 • Irish Nurses and Midwives Organisation (INMO): Nursing Staff
 • Craft Group of Unions: Craft Working Staff

Contact details for each member of the team can be found here.

Paul Butler
Head of Workplace Relations

TU Dublin - City Campus

  

Caidreamh idir Fostóirí agus Fostaithe

Tá cúrsaí caidrimh idir fostóirí agus fostaithe go mór chun cinn i gcleachtas bainistíochta acmhainní daonna. Ní amháin go bhfuil caidreamh idir fostóirí agus fostaithe inmhianaithe, ach tá sé riachtanach. Tugann baill foirne na rannóige seo ardtacaíocht don Institiúid trí chomhairle, trí thacaíocht agus trí eolas teicniúil ar chaighdeán ard a sholáthar i leith bainistíocht caidreamh fostaithe agus i leith bainistíocht caidrimh thionsclaíoch.

Forbraíonn muid agus cuireann muid i bhfeidhm polasaithe agus nósanna imeachta Acmhainní Daonna réamhghníomhacha a bhfuil sé mar rún acu i) caidreamh fostaithe dearfach agus ii) cleachtais bhainistíochta chomhoibríocha atá bunaithe ar chomh-mheas, ar mhuinín agus ar chomhfhreagracht, a chothú.

Tá an Institiúid tar éis aitheantas foirmiúil a thabhairt do roinnt mhaith ceardchumann a bhfuil sé mar ról acusan ionadaíocht a dhéanamh do bhaill foirne d’fhonn plé a dhéanamh leis an Institiúid maidir le cúrsaí fostaíochta. Tá sé mar pholasaí ag an Institiúid gníomhaíocht ceardchumann a éascú trí am réasúnta ón obair a thabhairt d’ionadaithe foirne go hiondúil le freastal ar ghnó idirbheartaíochta agus ar ghnó ceardchumann eile.

Tugann an Institiúid aitheantas go roinnt mhaith ceardchumann a bhaineann le catagóirí foirne faoi leith .i.:

 • Unite: Foireann Theicniúil
 • Group of Unions (IMPACT & CSTGT): Foireann Cothabhála
 • FORSA: Foireann Riaracháin, Leabharlainne agus Teicneolaíocht Faisnéise
 • Aontas Múinteoirí Éireann (TUI): Foireann Acadúil
 • Cumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann (INMO): Foireann Altranais
 • Craft Group of Unions: Foireann Ceardaíochta

Is féidir teacht ar shonraí teagmhála gach ball den fhoireann anseo.     

Back to Top

     Find us on Facebook      Follow us on Twitter      Follow us on LinkedIn

Member of the European University Association