Scoláireachtaí ar fáil do Chúrsaí Gaeilge le Oideas Gael i gCo. Dhún na nGall

{English version below}

Tá Oifig na Gaeilge ag cur roinnt scoláireachtaí ar fáil do mhic léinn lánaimseartha na hInstitiúide gur mhaith leo seachtain a chaitheamh sa Ghaeltacht an samhradh seo le feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Is fiú €300 an duine na scoláireachtaí!!!

Níl le déanamh ach foirm iarratais a líonadh amach agus a sheoladh ar ais ar ríomhphost chuig gaeilge@dit.ie nó sa phost chuig:

Oifig na Gaeilge, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, 143-149 Bóthar Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6 roimh 25 Bealtaine 2007

Seol ríomhphost chugainn gaeilge@dit.ie  le cóip a fháil den fhoirm nó féach air: chun cóip a íoslódáil. Tá tuilleadh eolais mar gheall ar na cúrsaí féin le fáil ag www.oideas-gael.com nó is féidir glaoch a chur ar Siobhán nó Clare in Oifig na Gaeilge ag 01 4027504.

Scholarships available for Irish Language Courses with Oideas Gael in Co. Donegal

Oifig na Gaeilge are offering a limited number of scholarships to fulltime DIT students who would like to spend a week in the Gaeltacht this summer, improving their Irish. The scholarships are worth €300 each!!!

Just fill out an application form and return it by email to gaeilge@dit.ie or by post to:

Oifig na Gaeilge, DIT, 143-149 Rathmines Road, Dublin 6 by Friday 25th May 2007

Email us gaeilge@dit.ie  for a copy of the form or click here to download a copy. Further information on the courses themselves can be found at www.oideas-gael.com or you can contact Siobhán or Clare in Oifig na Gaeilge at 01 4027505 or 01 4027504.

Dátaí do na cúrsaí Gaeilge / Oideas Gael course dates are as follows:

a. 30/06/2007 - 07/07/2007
b. 07 - 14/07/2007
c. 14 - 21/07/2007
d. 28/07/2007 - 04/08/2007 (Glenfin)
e. 04 - 11/08/2007
f. 11 - 18/08/2007
g. 18 - 25/08/2007

Back to Top