Íomhá '08 DIT Photography Competition

Oifig na Gaeilge, DIT and the School of Media's Photography Department have launched a unique photography competition called "iomhá "08,. The competition offers people a chance to submit their visual image which best represents the Irish language in 2008. DIT is seeking photographic entries on the theme of An Ghaeilge Bheo - Irish: The Living Language until the 30th March 2008.

The competition is part of the Seachtain na Gaeilge festival and the aim of Íomhá '08 is to capture the public's perceptions of Irish as a modern, vibrant, living language. As the emphasis will be on the images people produce, the competition aims to encourage fluent Irish speakers and people without any Irish to engage with the language and to participate in an Irish language event.

A panel of distinguished judges will choose the winning images for the Íomhá '08 competition and the winning entry will win €1,500 as first prize, with a Gaeltacht holiday and photography equipment for the runners up. The winning images will also be displayed and used to promote the Irish language by DIT's Oifig na Gaeilge and the Seachtain na Gaeilge festival and will be published in the Irish language newspaper Foinse in April 2008.

This is the first year of this photography competition and the organisers hope that the competition will inspire DIT staff, students and the general public to submit images which, they feel captures the vibrancy of the Irish language. Íomhá 08 is open to everyone and there is no entry fee, simply email or post your image to iomha08@gmail.com or to Oifig na Gaeilge, DIT, 143-149 Bóthar Ráth Maonais Íochtarach, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6.

All information on the competition is available from www.dit.ie/gaeilge. So get snapping and be in with a chance to win €1,500, fantastic photography equipment or a week's holiday with Oideas Gael in the Donegal Gaeltacht to polish up your Irish!

`Íomhá `08, - Comórtas Grianghrafadóireachta Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (DIT)

Seoladh comórtas grianghrafadóireachta ar leith `Íomhá `08, an tseachtain seo ag lorg íomhánna ón bpobal a léiríonn an Ghaeilge i 2008. Tá Oifig na Gaeilge DIT agus Rannóg Grianghrafadóireachta na hInstitiúide ag eagrú an comórtas agus tá DIT ag lorg grianghraif faoin téama An Ghaeilge Bheo. Tá fáilte roimh iontrálacha don gcomórtas náisiúnta - nó idirnáisiúnta, fiú! - ó seo go dtí an 30 Márta 2008.

Tá an comórtas a reáchtáil mar pháirt de Sheachtain na Gaeilge 2008 agus tá lucht eagraithe an chomórtais ag súil le híomhánna spraíúla, suimiúla agus spreagúla a thabharfaidh cuntas ar an nGaeilge i 2008. An aidhm atá leis an gcomórtas ná léargas a thabhairt dúinn ar thuairimí an phobail i leith na teanga; go bhfuil sí beo, bríomhar agus nua-aimseartha. Toisc go mbeidh an bhéim ar na híomhánna seachas ar scileanna teanga na hiomaitheoirí, táthar ag súil go meallfaidh an comórtas idir Ghaeilgeoirí líofa agus daoine ar bheagán Ghaeilge le dul i ngleic leis an teanga agus le bheith páirteach in imeacht Ghaeilge.

Roghnóidh painéal moltóirí na buaiteoirí agus beidh duais €1500 don chéad áit, le saoire Ghaeltachta agus trealamh ceamara don dara agus tríú áit. Úsáidfear íomhánna na mbuaiteoirí leis an Ghaeilge a chur chun cinn in ábhar poiblíochta Oifig na Gaeilge agus Seachtain na Gaeilge agus foilseofar iad sa nuachtán Foinse i mí Aibreán 2008.

Is é seo an chéad bhliain den gcomórtas agus tá súil ag lucht eagraithe an chomórtais go spreagfaidh sé foireann agus mic léinn na hInstitiúide chomh maith leis an phobal le híomhánna a ghlacadh a chuireann spleodracht na teanga in iúl. Tá an comórtas oscailte do chách agus níl aon táille iontrála i gceist leis, ní gá ach an íomhá a sheoladh ar ríomhphost nó sa phost; go iomha08@gmail.com nó Oifig na Gaeilge, DIT, 143-149 Bóthar Ráth Maonais Íochtarach, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6.

Tá gach eolas ar an gcomórtas seo le fáil ar www.dit.ie/gaeilge. Mar sin, glac grianghraf nó dhó agus tapaigh an deis le €1500, trealamh grianghrafadóireachta den scoth nó seachtain saoire le Oideas Gael a bhuachan le snas a chur ar do chuid Gaeilge!

Back to Top