Staff & student Irish language classes

Get a taste for Irish in DIT!

irish-classes-story.jpg

Oifig na Gaeilge ? DIT?s Irish Language Office with the support of the Staff Training and Development Unit and the School of Languages are running STAFF & STUDENT IRISH LANGUAGE CLASSES this Autumn in 5 DIT locations. The classes are aimed at students from complete beginners to higher level and are free of charge for all DIT staff and students.

Staff classes take place from 1-2p.m and from 5-6p.m weekdays and will run for 10 weeks from the week beginning the 29th September. Student classes will also take place at lunchtimes and from 5-6p.m and will run for 8 weeks from the week beginning the 13th October 2008.

Oifig na Gaeilge organise social and cultural events to support these classes, as well as Gaeltacht Scholarship programmes to give staff and students the opportunity to immerse themselves in the language in the Gaeltacht. Almost 250 people have participated in Irish classes and 76 staff and students have attended Irish language Gaeltacht courses over the past 2 years.

Oifig na Gaeilge also offer parents help and support with the Irish language. If you would like practical support and advice with helping your children with Irish, please contact us.

For further information and to receive a registration form, please email Oifig na Gaeilge at gaeilge@dit.ie or give us a call at 4027504 / 4027505.

DIT STAFF IRISH CLASSES 2008/09


DAY & TIME
 LEVEL
DIT CENTRE
Monday 1 - 2p.m Refreshers
Bolton St.
Tuesday 1 - 2p.m Refreshers
143-149 Rathmines Road
Monday 5 - 6p.m Intermediate
Aungier St.
Wednesday 1 - 2p.m Complete Beginners Kevin St.
Friday 1 - 2p.m  Refreshers
Kevin St.
   

Staff Classes, Semester 1: 10 weeks

From the week beginning 29/09/08 ? 20/10/08 with a break during review week and returning the week beginning 03/11/08 - 08/12/08

DIT STUDENT IRISH CLASSES 2008/09

DAY & TIME    
LEVEL DIT CENTRE
Monday 5 - 6pm Intermediate
Aungier St.
Wednesday 1-2p.m Complete Beginners
(begins 01/10/08)
 Kevin St.
Thursday 1-2pm Refreshers
Bolton St.
TBC     Refreshers    Mountjoy Square

Student Classes, Semester 1: 8 weeks

From the week beginning 13/10/08 ? 20/10/08 with a break during review week and returning the week beginning 03/11/08 - 08/12/08
 

Ranganna Gaeilge do fhoireann agus do mhic léinn ITBÁC

Faigh blaiseach den Ghaeilge!

Tá ranganna Gaeilge foirne and mac léinn á gcur ar fáil ag Oifig na Gaeilge le tacaíocht ón Aonad Oiliúna agus Forbartha Foirne agus Scoil na dTeangacha na hInstitiúide an Fómhar seo i 5 ionad. Tá na ranganna ar fáil ó leibhéil glantosaitheoirí go meánrang agus tá siad saor in aisce d?fhoireann agus do mhic léinn na hinstitiúide go léir.

Beidh na ranganna foirne ar siúl ón 1-2p.m agus ón 5-6p.m i rith na seachtaine agus mairfidh siad 10 seachtaine ag tosnú ón 29 Meán Fómhair. Beidh ranganna na mac léinn ar siúl ag am lóin chomh maith agus ón 5-6p.m ar feadh 8 seachtaine ag tosnú ón 13 Deireadh Fómhair 2008.

Eagraíonn Oifig na Gaeilge clár d?imeachtaí sóisialta agus cultúrtha chun tacú le na ranganna. Eagraíonn Oifig na Gaeilge Scéim Scoláireachta d?fhoireann agus do mhic léinn chun tréimhse a chaitheamh sa Ghaeltacht chomh maith. Tá suas le 250 duine tar éis a bheith páirteach sna ranganna Gaeilge agus tá 76 ball foirne agus mac léinn tar éis freastal ar chúrsaí Gaeltachta le dhá bhliain anuas.

Tá cabhair agus tacaíocht leis an Ghaeilge a chur ar fáil ag Oifig na Gaeilge do thuistí san Institiúid chomh maith. Má theastaíonn tacaíocht phraiticiúil agus comhairle uait chun cabhrú le do chuid leanaí an Ghaeilge a fhoghlaim agus taitneamh a bhaint as an teanga, tar i dteagmháil linn ag gaeilge@dit.ie

Chun a thuilleadh eolais a fháil agus chun clárú do na ranganna, seol ríomhphost chugainn ag gaeilge@dit.ie nó cur glaoch orainn ag 4027504 / 7505.

RANGANNA GAEILGE FOIRNE 2008/09

LÁ & AM 
 LEIBHÉAL 
IONAD
Dé Luain, 1 - 2p.m
Bunrang
Sráid Bolton
Dé Máirt, 1 - 2p.m Bunrang
143-149 Bóthar Ráth Maonais
Dé Luain, 5 - 6p.m Meánrang
Sráid Áinséir
Dé Céadaoin, 1 - 2p.m Glantosaitheoirí Sráid Chaoimhín
Dé hAoine 1 - 2p.m Bunrang
Sráid Chaoimhín
 

Seimeastar 1: 10 seachtaine

Ón tseachtain tosnú 29/09/08 ? 20/10/08 le briseadh le linn an tseachtain staidéir agus ar ais arís ón tseachtain tosnú 03/11/08 - 08/12/08

RANGANNA GAEILGE MAC LÉINN 2008/09

LÁ & AM  
LEIBHÉAL
IONAD
Dé Luain, 5 - 6p.m Meánrang    Sráid Áinséir
Dé Céadaoin, 1-2p.m

Glantosaitheoirí
(ag tosnú 01/10/08)

Sráid Chaoimhín
Déardaoin, 1-2pm Bunrang    Sráid Bolton
Le socrú Bunrang    Cearnóg Mhuinseo
 

Ranganna Gaeilge Mac léinn , Seimeastar 1: 8 seachtaine

Ón tseachtain tosnú 13/10/08 ? 20/10/08  le briseadh le linn an tseachtain staidéir agus ar ais arís ón tseachtain tosnú 03/11/08 - 08/12/08

Gach eolas ag:
Siobhán Nic Gaoithín, Oifigeach na Gaeilge / Irish Language Officer
Clare Spáinneach, Riarthóir Oifig na Gaeilge / Administrator for Oifig na Gaeilge
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath / Dublin Institute of Technology
143-149 Bóthar Ráth Maonais Íochtarach / 143 ? 149 Lower Rathmines Road
Ráth Maonais / Rathmines
Baile Átha Cliath 6 / Dublin 6

01 4027504 / 4027504 / 087 9807288
gaeilge@dit.ie
www.dit.ie/gaeilge

Back to Top