Scholarships available for Summer Irish Language Courses with Oideas Gael in Co. Donegal

Scoláireachtaí ar fáil do Chúrsaí Samhraidh Gaeilge le Oideas Gael i gCo. Dhún na nGall

scholarships-story.jpg

Tá Oifig na Gaeilge ag cur scoláireachtaí ar fáil do mhic léinn lánaimseartha na hInstitiúide gur mhaith leo seachtain a chaitheamh sa Ghaeltacht an samhradh seo le feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.

Clúdaíonn an scoláireacht táillí an chúrsa agus lóistín féinfhreastail ar feadh seachtaine.

Níl le déanamh ach foirm iarratais a líonadh amach agus a sheoladh ar ais ar ríomhphost chuig gaeilge@dit.ie nó sa phost  roimh an Aoine 30 Bealtaine 2008 chuig:

Oifig na Gaeilge,
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath,
143-149 Bóthar Ráth Maonais Íochtarach,
Baile Átha Cliath 6

Eolas agus foirmeacha anseo.

Tá tuilleadh eolais mar gheall ar na cúrsaí féin le fáil ag www.oideas-gael.com nó is féidir glaoch a chur ar Siobhán nó Clare in Oifig na Gaeilge ag 01 4027504.


Oifig na Gaeilge are offering a limited number of scholarships to fulltime DIT students who would like to spend a week in the Gaeltacht this summer, improving their Irish.

The scholarships cover course fees and self-catering accommodation for 1 week.

Just fill out an application form and return it by email to gaeilge@dit.ie or by post by Friday 30th May 2008 to:

Oifig na Gaeilge,
DIT,
143-149 Lower Rathmines Road,
Dublin 6

Information and application forms are available here

More detailed information on the courses themselves can be found at www.oideas-gael.com  or you can contact Siobhán or Clare in Oifig na Gaeilge at 01 4027504.

Back to Top