An Ghaeilge in DIT - Spread the word!
Scaip an Scéal!

storyGaeilge.jpg

17th September 2010

Irish Language Classes for Staff and Students will take place this autumn in 5 DIT locations organised by Oifig na Gaeilge, DIT?s Irish Language Office with the support of the Staff Training and Development Unit. Nine classes in total will be provided from complete beginners to higher level and the classes are free of charge to all (see timetable below).

The Irish classes will take place from 1-2p.m and from 5.30?7p.m weekdays and will run for 8 or 10 weeks from the week beginning the 27th September 2010. The classes are informal; conversation based and levels correspond with the European Certificate in Irish (www.teg.ie), an examination system for adult learners of Irish. To date, almost 350 staff have attended Irish classes in DIT and this summer saw 35 DIT staff and students attend various Gaeltacht courses around the country.

Informal Irish Language Conversation Groups are also being organised by staff in Bolton St. and Aungier St. campuses. The groups are open to all staff and students and will take place in Aungier St. on Tuesday mornings beginning September 28th from 11a.m in Cúl an Tí ? the designated Irish language space at the Bishop St. entrance and in Bolton St. canteen on Thursday mornings beginning September 30th from 11a.m.

Oifig na Gaeilge will also be organising a Programme of Social and Cultural Events this season to support the Irish classes which includes dance and bodhrán workshops, a monthly Gaeilge lunch, music events, guest speakers and much more. Keep an eye on http://www.dit.ie/services/gaeilge/imeachtai/ for more details.

For further information and to register for DIT?s Irish classes, see http://www.dit.ie/services/gaeilge/ranganna/ or contact Siobhán in Oifig na Gaeilge at: gaeilge@dit.ie / 01 4027043.

 

Beidh Ranganna Gaeilge do Mhic léinn agus baill Foirne ar siúl an fómhair seo i 5 shuíomh de chuid na hInstitiúide, eagraithe ag Oifig na Gaeilge le tacaíocht ón Aonad Oiliúna agus Forbartha Foirne. Beidh 9 rang in iomlán ar fáil ó leibhéil Ghlantosaitheoirí go Ardrang agus tá na ranganna saor in aisce do chách (féach amchlár thíos).

Beidh na ranganna ar siúl ón 1-2i.n agus ón 5.30?7i.n i rith na seachtaine agus mairfidh siad ar feadh 8 nó 10 seachtaine ag tosnú ón 27 Meán Fómhair. Beidh na ranganna neamhfhoirmiúil, dírithe ar chomhrá agus beidh na leibhéil ag freagairt do Theastas Eorpach na Gaeilge (www.teg.ie), córas scrúdaithe d?fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge. Go dtí seo, tá tarraingt ar 350 ball foirne tar éis freastal ar na ranganna Gaeilge agus rinne 35 ball foirne agus mac léinn freastal ar chúrsaí éagsúla sa Ghaeltacht an samhradh seo.

Ciorcail Chomhrá a eagrú ag baill foirne i Sráid Bolton agus Sráid Aungier chomh maith an téarma seo agus tá fáilte mhór roimh chách. Beidh na ciorcail chomhrá ar siúl i Sráid Aungier i gCúl an Tí ? sa chúinne Gaeilge atá suite ag doras Shráid an Easbuig gach maidin Mháirt ón 28 Meán Fómhair ag 11r.n agus i Sráid Bolton gach maidin Déardaoin ón 30 Meán Fómhair ag 11r.n sa bhialann.

Beidh Oifig na Gaeilge ag eagrú Clár d?Imeachtaí Sóisialta agus Cultúrtha chomh maith chun tacú leis na ranganna Gaeilge. Beidh ceardlanna damhsa agus bodhrán, lón míosúil na Gaeilge, ócáidí ceoil agus aoi-chainteoirí i measc na n-imeachtaí a bheas ar siúl agus coinnigh súil ar shuíomh gréasáin na hOifige ag http://www.dit.ie/services/gaeilge/imeachtai/ i gcóir clár imeachtaí an tséasúr seo.

Chun a thuilleadh eolais a fháil agus chun clárú do na ranganna, téigh chuig http://www.dit.ie/services/gaeilge/ranganna/ nó sin bí i dteagmháil le Siobhán in Oifig na Gaeilge ag: gaeilge@dit.ie / 01 4027043

Clár ama Ranganna Gaeilge / Irish Classes Timetable: http://www.dit.ie/services/gaeilge/ranganna/clar-ama/

Back to Top