Scoláireachtaí Gaeltachta

storyGaeltacht.jpg

26th March 2010

Scoláireachtaí Gaeltachta, Samhradh 2010
Foireann & Mic Léinn na hInstitiúide

Gaeltacht Scholarships, Summer 2010
DIT Staff & Students

Tá Oifig na Gaeilge ag cur scoláireachtaí ar fáil do bhaill foirne agus do mhic léinn na hInstitiúide gur mhaith leo seachtain a chaitheamh sa Ghaeltacht an samhradh seo le feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Seo deis iontach chun snas a chur ar do chuid Gaeilge agus is fiú go mór iarratas a dhéanamh ar an scéim. 

Is féidir le mic léinn iarratas a dhéanamh ar scoláireacht chun freastal ar chúrsa le hOideas Gael i nGleann Cholm Cille i gCo. Dhún na nGall. Beidh costas 50 euro le híoc ag gach mac léinn agus íocfaidh Oifig na Gaeilge scoláireacht chun costais lóistín féinfhreastal agus táillí an chúrsa a chlúdach.

Is féidir le baill foirne gur mhaith leo seachtain a chaitheamh ar chúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht ag aon leibhéal cur isteach ar an scoláireacht seo.  Tá liosta de na cúrsaí Gaeltachta anseo ach má theastaíonn uait freastal ar chúrsa Gaeltachta eile, caithfidh tú Oifig na Gaeilge a chur ar an eolas. Is fiú 200 euro an duine an scoláireacht agus tá na laethanta sa Ghaeltacht aitheanta mar laethanta traenáil ag an Rannóg Acmhainní Daonna ach caithfidh tú cead a fháil ó do bhainisteoir líne chun freastal ar aon chúrsa.

Tá foirmeacha iarratais do Scoláireachtaí Samhraidh 2010 le fáil ag an nasc thíos agus is féidir iad a sheoladh chuig gaeilge@dit.ie nó sa phost chuig:
Oifig na Gaeilge, Seomra 5036, Urlár 5, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Sráid Áinséir, Baile Átha Cliath 2 roimh 31 Bealtaine 2010.

Tá gach eolas ar fáil ó Shiobhán in Oifig na Gaeilge ag 01 4027043 nó féach air  http://www.dit.ie/services/gaeilge/scolaireachtaischolarships/

Oifig na Gaeilge is offering scholarships to DIT staff and students who would like to spend a week in the Gaeltacht this summer, improving their Irish. This is a fantastic opportunity to learn and improve your Irish and it is advised to apply early for the scheme.

Students who would like to participate in a week-long Irish language course at any level may apply for a scholarship to attend a course with Oideas Gael in Gleann Cholm Cille in Co. Donegal. Each student must pay 50 euro and the scholarship from Oifig na Gaeilge will cover the cost of self-catering accommodation and tuition costs.

Staff who would like to participate on an Irish language course at any level may apply for this scholarship. The list of accepted Gaeltacht courses is available here but if you would like to attend another Gaeilge course, you must inform Oifig na Gaeilge. The scholarship is worth 200 euro per person. The days spent on the Irish language Gaeltacht course are recognised by Human Resources as training days but you must receive prior permission from your line manager to attend any course.   
Application forms are available at the link below and can be completed and returned to gaeilge@dit.ie or by post to:
Oifig na Gaeilge, Seomra 5036, Urlár 5, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Sráid Áinséir, Baile Átha Cliath 2 by the 31st May 2010.

Contact Siobhán in Oifig na Gaeilge at 01 4027043 if you would like more information or see http://www.dit.ie/services/gaeilge/scolaireachtaischolarships/

Back to Top