DIT ag rith don Ghaeilge!

DIT running for the Irish language!

storyRith.jpg

Ollie Cahill (Ruaigirí na Seamróige), Anthony Moyles (An Mhí),
Bláthnaid Ní Chofaigh (RTÉ) agus réalta rugbaí na hÉireann,
Luke Fitzgerald ag seoladh Rith 2010 i mBaile Átha Cliath.

Ollie Cahill (Shamrock Rovers), Anthony Moyles (Meath County player),
Bláthnaid Ní Chofaigh (RTÉ) and Irish International rugby star,
Luke Fitzgerald at the launch of RITH 2010 in Dublin.

8th March 2010

Féile Rith 2010

Tá Oifig na Gaeilge, an Cumann Gaelach agus an Oifig Spóirt, DIT ag lorg do chabhair! Cuirfear tús i mbliana le féile nua ? RITH 2010, ollrith náisiúnta ón 9 ? 17 Márta, mar chuid d?imeachtaí Sheachtain na Gaeilge. Tá an Institiúid tar éis urraíocht a dhéanamh ar chiliméadar den rás agus tá muid ag lorg baill foirne agus mic léinn chun an ciliméadar a rith inar dteannta.

Oifig na Gaeilge, DIT?s Irish language office; an Cumann Gaelach; the Irish language student society and DIT Sports need your help! This year a new national festival called RITH 2010, a 9 day relay run, will take place as part of the Seachtain na Gaeilge celebrations from the 9th ? 17th March 2010. DIT has sponsored 1 kilometre of the race and we need staff and students to run the kilometre with us!

Tá cúrsa 1600km leagtha amach chun ollrith sealaíochta a dhéanamh ó Bhéal Feirste go Gaillimh thar 9 lá leis na mílte duine ag glacadh páirte ann tríd 250 baile ar fud na tíre. Beidh baitín sealaíochta lámh-dhearaithe speisialta le teachtaireacht folaithe istigh ann ó Uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Giolla Íosa á iompar ag RITH 2010 ó thus go deireadh. Léifear amach an teachtaireacht tacaíochta seo don Ghaeilge ar Lá Fhéile Pádraig i nGaillimh. Is slí úrnua é Rith 2010 chun teanga agus cultúr na Gaeilge a cheiliúradh ar shráideanna agus ar bhóithre na tíre agus chun airgead á bhailiú do thionscnaimh Ghaeilge atá pobal bhunaithe.

A 1600 km course has been set for a 9-day relay run from Belfast to Galway with thousands of people taking part in over 250 towns and villages across the country. A special hand-carved baton has been designed that will carry a message throughout RITH 2010 written by President Mary McAleese, which will be read out as part of the St. Patrick's Day parade in Galway. RITH 2010 is a brand new way to visibly celebrate the Irish language and culture on the streets and roads of the country while also raising money for community-based Irish language projects.

Beidh ciliméadar DIT á rith againn tríd Barra an Teampaill ar tráthnóna Déardaoin 11 Márta. Casfaimid ar a chéile taobh amuigh den Palace Bar, Sráid na Toinne (Fleet St.) ag 7.30i.n lenar gciliméadar a rith agus beidh ceol agus siamsaíocht curtha ar fáil i gCearnóg Theach an Tionóil, Barra an Teampaill mar chuid de cheiliúradh RITH 2010.
Má tá tú ag iarraidh a bheith i dteannta DIT i RITH 2010, caithfidh tú d?áit a chur in áirithe agus do chuid sonraí teagmhála a sheoladh ar ríomhphost chuig Jenny Goggin ón Cumann Gaelach ag Jendstar@yahoo.co.uk. Tá muid ag súil go mór le bheith ag rith leat i RITH 2010 agus tá gach eolas mar gheall ar an ollrith le fáil ag www.rith.ie

DIT will be running our kilometre of RITH 2010 through Temple Bar on Thursday evening, 11th March. We will meet at 7.30 pm in front of the Palace Bar, Fleet St. to run our km and there will be entertainment and music provided in Meeting House Square, Temple bar as part of the RITH 2010 celebrations.
If you would like to join DIT in RITH 2010, you must reserve your place by emailing your contact details to Jenny Goggin from an Cumann Gaelach to Jendstar@yahoo.co.uk. We look forward to running with you in RITH 2010 and all details on RITH 2010 are available at www.rith.ie

Siobhán Nic Gaoithín,
Oifigeach na Gaeilge / Irish Language Officer
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath / Dublin Institute of Technology
Sráid Áinséir / Aungier St. ,
Baile Átha Cliath 2 / Dublin 2
01 4027043 / 087 9807288 /
siobhan.nicgaoithin@dit.ie / gaeilge@dit.ie
www.dit.ie/services/gaeilge/

Back to Top