AN GHAEILGE IN DIT – SPREAD THE WORD / SCAIP AN SCÉAL!  

IRISH LANGUAGE CLASSES IN DIT, SPRING 2011

storyGaeilge.jpg  

4th February 2011

IRISH LANGUAGE CLASSES will take place this spring in 4 DIT locations organised by Oifig na Gaeilge, DIT’s Irish Language Office with the support of the Staff Training and Development Unit and the School of Languages. Five classes in total will be provided for staff and students aimed at learners from complete beginners to higher level and the classes are free of charge to all.

The Irish classes will take place from 1-2p.m and from 5.30–7p.m weekdays and will run for 8 weeks from the week beginning February 7th 2011. The classes are informal; conversation based and levels correspond with the European Certificate in Irish (www.teg.ie), an examination system for adult learners of Irish. To date over 350 staff have attended Irish classes in DIT.

To register for the Irish classes, simply complete the on-line registration form at http://www.dit.ie/services/gaeilge/ranganna/. For further information on DIT’s Irish classes, contact Oifig na Gaeilge at: gaeilge@dit.ie / 01 4027043.

RANGANNA GAEILGE in INSTITIÚID TEICNEOLAÍOCHTA BHAILE ÁTHA CLIATH, EARRACH 2011

Beidh RANGANNA GAEILGE ar siúl an t-earrach seo i 4 shuíomh de chuid na hInstitiúide, eagraithe ag Oifig na Gaeilge le tacaíocht ón Aonad Oiliúna agus Forbartha Foirne agus Scoil na dTeangacha. Beidh 5 rang in iomlán ar fáil do bhaill foirne agus do mhic léinn ó leibhéil ghlantosaitheoirí go dtí ardrang agus tá na ranganna saor in aisce do chách.

Beidh na ranganna ar siúl ón 1-2i.n agus ón 5.30–7i.n i rith na seachtaine agus mairfidh siad ar feadh 8 seachtaine ag tosnú ón 8 Feabhra 2011. Beidh na ranganna neamhfhoirmiúil, dírithe ar chomhrá agus beidh na leibhéil ag freagairt do Theastas Eorpach na Gaeilge (www.teg.ie), córas scrúdaithe d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge. Go dtí seo, tá os cionn 350 ball foirne tar éis freastal ar na ranganna Gaeilge.

Chun clárú do na ranganna Gaeilge, níl ort ach an fhoirm chlárúcháin ar líne atá ar fáil ag an nasc seo: http://www.dit.ie/services/gaeilge/ranganna/ a líonadh amach. Chun a thuilleadh eolais a fháil, bí i dteagmháil le Oifig na Gaeilge ag: gaeilge@dit.ie / 01 4027043.

AMCHLÁR RANGANNA GAEILGE, SEIMEASTAR 2, 2010/11 / IRISH CLASSES - TIMETABLE SEMESTER 2, 2010/11

Leibhéal / Level

Ionad / DIT Centre

Lá & Am / Day & Time

Complete Beginners

Glantosaitheoirí

(A1 – European Certificate in Irish www.teg.ie )

Sráid Chaoimhín

DIT Kevin St.

Dé Céadaoin / Wednesday,

1 - 2p.m 

Seomra / Room 3007A

Bunrang 1 / Refreshers 1

(A2 – European Certificate in Irish www.teg.ie )

Sráid Aungier

Dé Máirt / Tuesday

1-2p.m

Seomra / Room G023

Bunrang 1 / Refreshers 1

(A2 – European Certificate in Irish www.teg.ie ) 

Sráid Bolton

Déardaoin / Thursday

1-2p.m

Seomra / Room 207

Bunrang 2 / Refreshers 2

(B1 – European Certificate in Irish www.teg.ie )

143 Bóthar Ráth Maonais

143 Rathmines Road

 

Dé Céadaoin / Wednesday,

1 - 2p.m

Seomra / Room 5

Ardrang / Higher

(B2 -  European Certificate in Irish www.teg.ie )

Sráid Aungier

Dé Céadaoin / Wednesday,

5.30 – 7p.m

Seomra / Room G022

Leanfar le rang má bhíonn go leor daoine cláraithe / A class will only proceed once sufficient numbers have registered

8 seachtaine: Ón tseachtain tosnú 07 Feabhra–04 Aibreáin ‘11 le briseadh an tseachtain 14/03/11

8 weeks: From the week beginning 7th February–4th April ’11 with a break during week 14/03/11

Saor in aisce / Free of Charge

Eolas agus Clárú / Information & Registration: gaeilge@dit.ie / 01 4027043 / http://www.dit.ie/services/gaeilge/ranganna/

Back to Top