Cló Draíochta¿

Reading to launch IMRAM typography exhibition: The Cló Project

Aungier Street
Monday 17th October
6.00pm
Saorchead isteach/admission free

12 October 2011: Sa bhliain 2010, tarraingíodh aird idirnáisiúnta ar thaispeántas a léirigh cló-aghaidheanna nua agus a thug léargas ar théacsanna Gaeilge mar chuid de chomhdháil bhliantúil an Association Typographique Internationale faoi scáth Scoil na hEalaíne, Deartha agus Priontála (DIT) i mBaile Átha Cliath. I gcomhar le IMRAM tá léachtóirí DIT Clare Bell, Brenda Dermody, Brenda Duggan agus Anita Heavey tar éis taispeántas de théacsanna liteartha Gaeilge a chur le chéile inar deineadh athoibriú drámata ar chloghrafaíocht chlasaiceach Ghaelach chomh maith le suiteálacha suimiúla neamhstatacha, ábhar teilgthe ar scáileán agus saothar digiteach.

Filíocht agus scéalta le Alan Titley, Gearóid Mac Lochlainn, Gabriel Rosenstock, Dáithí Ó Muirí, Aifric Mac Aodha agus Caitríona Ní Chléirchín.

homepageClo.jpg

In 2010, the Department of Visual Communication at the The School of Art, Design and Printing (DIT) organised the annual conference of ATypI (Association Typographique Internationale), at which DIT students held an exhibited work that included new typefaces and interpretations of Irish language texts, and these attracted international attention. In collaboration with IMRAM, DIT lecturers Clare Bell, Brenda Dermody, Brenda Duggan and Anita Heavey have curated a special exhibition of Irish language literature texts imaginatively rendered by DIT students. This work will utilise both traditional typefaces, dramatic re-workings of classic Gaelic typography used for Irish, as well as exciting non-static installations, screen projections, and digital work.

Poetry and stories selected for the exhibition include work by Alan Titley, Gearóid Mac Lochlainn, Gabriel Rosenstock, Dáithí Ó Muirí, Aifric Mac Aodha and Caitríona Ní Chléirchín. Clare Bell and Brian Dixon have also designed and produced a special booklet to accompany the exhibition. DÉ LUAIN 17 DEIREADH FÓMHAIR Monday 17 October | 6.00pm Aungier Street Saorchead isteach/admission free CLÓ DRAÍOCHTA S¿

Back to Top