DIT creative artists publicise IMRAM

18 October 2012: DIT students of Visual Communications have their work on show in a city-wide billboard campaign around Dublin to publicise IMRAM – the Irish Language Literature Festival taking place this week.  The students’ work, which can be seen on sites across the city centre, is a series of interpretations of the work of poets Gabriel Rosenstock, Doireann Ní Ghríofa, Dairena Ní Chinnéide and Gearóid Mac Lochlainn.    

homepageIMRAM2012.jpg

In addition to the billboards, an exhibition of the students’ interpretation of the poets’ work was launched in the Aungier Street campus of DIT on Monday 15th October and has been on public view all week.  At the launch, the four poets read from their own work and viewed examples of how the students had chosen to communicate it through their design and typography.

The exhibition concludes on Friday 19th October but IMRAM and the billboard campaign continue into next week.

For more information see www.imram.ie

Ealaíontóirí cruthaitheacha ITBÁC ag poibliú IMRAM

Tá IMRAM – Féile Litríochta Gaeilge ar siúl an tseachtain seo, agus mar chuid den fheachtas poiblíochta taispeáintear saothair a chruthaigh mic léinn Cumarsáid Radharcaigh, ITBÁC ar chláir fógraí ag láthair éagsúla ar fud na cathrach. Is é an rud atá i gceist le saothair na mac léinn, ná sraith léirmhínithe a léiríonn an míniú a bhain na mic léinn féin as saothair na bhfilí Gabriel Rosenstock, Doireann Uí Ghríofa, Dairena Uí Chinnéide agus Gearóid Mhic Lochlainn.

Mar aon le feachtas na gclár fógraí, tá taispeantas de léirmhíniú na mac léinn ar shaothair na bhfilí le feiscint i gCampás Shráid Áinséir ITBÁC ó seoladh é ar an Luan 15 Deireadh Fómhair. Ag an seoladh, léigh an ceathrar filí óna saothair féin agus bhreathnaigh siad ar shamplaí a léirigh conas a bhain na mic léinn úsáid as a ndearadh agus gclóghrafaíocht féin chun a léirmhíniú ar na saothair a chur in iúl.

Tiocfaidh deireadh leis an taispeantas ar an Aoine beag seo an 19 Deireadh Fómhair ach leanfaidh leis an bhFéile IMRAM agus leis an bhfeachtas ar chláir fógraí go dtí an tseachtain seo chugainn.

Tá tuilleadh eolais le fáil ag www.imram.ie

storyIMRAM20122.jpg

storyIMRAM20123.jpg

storyIMRAM20124.jpg

 

 

 

 

Back to Top