Ranganna Gaeilge 2012/13

13 Mean Fomhair 2012: Bíonn ranganna Gaeilge á soláthar ag Oifig na Gaeilge, i dteannta le hAonad Oiliúna agus Forbartha Foirne na hInstitiúide, Scoil na dTeangacha agus Gaelchultúr Teo. d'fhoireann agus do mhic léinn Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.

Bíonn na ranganna Gaeilge dírithe ar leibhéil éagsúla a oireann do na rannpháirtithe, bíonn siad saor in aisce agus ar siúl i gcampais éagsúla ag am lóin agus thar aon rud eile, bíonn siad taitneamhach!

Tá gach eolas faoi na ranganna le fáil ó shuíomh Oigig na Gaeilge http://www.dit.ie/oifignagaeilge/ranganna

homepageRanganna2012.jpg

Irish Classes 2012/13

Oifig na Gaeilge, in conjunction with DIT Staff Training and Development Unit, the School of Languages & Gaelchultúr Teo. provide Irish language classes for the staff and students of DIT.

The classes are aimed at various levels to suit the participants, are based in many of DIT's campuses, are free of charge and above all else, are enjoyable

For more information please go to http://www.dit.ie/oifignagaeilge/rangannaBack to Top