Gaeltacht Scholarships, Summer 2013 - DIT Staff & Students

homepageIrishScholarhships2012.jpg

Oifig na Gaeilge is offering a limited number of scholarships to fulltime DIT staff and students who would like to spend a week in the Gaeltacht on an Irish language course this summer.

Fulltime DIT staff who would like to participate on an Irish language course in the Gaeltacht at any level may apply for the scholarship. The scholarship is worth 150 euro per person and the days spent on the Gaeltacht course are recognised by Human Resources as training days but you must receive prior permission from your line manager to attend any course.

Students can apply for a scholarship to spend a week learning Irish with Oideas Gael in Gleann Cholm Cille, Co. Donegal anytime from June until the end of August at any level. Oifig na Gaeilge's scholarship will cover the tuition fees and the cost of self-catering accommodation and students must pay 50 euro and their travel expenses.

 

Application forms are available at the link below and can be completed and returned to gaeilge@dit.ie or by post to:

Oifig na Gaeilge, Seomra 5036, Urlár 5, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Sráid Aungier, Baile Átha Cliath 2 by Friday 17th May 2013.

Contact Siobhán in Oifig na Gaeilge at 01 4027043 if you would like more information and see: http://dit.ie/oifignagaeilge/en/gaeltachtscholarships/

 

 

 

Scoláireachtaí Gaeltachta, Samhradh 2013 - Foireann agus Mic Léinn ITBÁC

 

Tá Oifig na Gaeilge ag cur scoláireachtaí ar fáil do mhic léinn agus do bhaill foirne lánaimseartha na hInstitiúide chun seachtain a chaitheamh ar chúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht an samhradh seo.

Is féidir le baill foirne gur mhaith leo seachtain a chaitheamh ar chúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht ag aon leibhéal cur isteach ar an scoláireacht seo. Is fiú 150 euro an duine an scoláireacht agus tá na laethanta sa Ghaeltacht aitheanta mar laethanta oiliúna ag an Rannóg Acmhainní Daonna ach caithfidh tú cead a fháil ó do bhainisteoir líne chun freastal ar aon chúrsa.

Is féidir le mic léinn iarratas a dhéanamh ar scoláireacht chun freastal ar chúrsa le hOideas Gael i nGleann Cholm Cille i gCo. Dhún na nGall. Beidh 50 euro le híoc ag gach mac léinn chomh maith le costais taistil agus íocfaidh Oifig na Gaeilge scoláireacht chun costais lóistín féinfhreastal agus táillí an chúrsa a chlúdach.

 

Tá foirmeacha iarratais do Scoláireachtaí Samhraidh 2012 le fáil ag an nasc thíos agus is féidir iad a sheoladh chuig gaeilge@dit.ie nó sa phost chuig:

Oifig na Gaeilge, Seomra 5036, Urlár 5, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Sráid Áinséir, Baile Átha Cliath 2 roimh Dé hAoine 17 Bealtaine 2013.

Tá gach eolas ar fáil ó Shiobhán in Oifig na Gaeilge ag 01 4027043 nó féach air  http://dit.ie/oifignagaeilge/scolaireachtaigaeltachta/

Back to Top