IMRAM IRISH LANGUAGE LITERATURE FESTIVAL/ CEILIÚRADH SA PHRÍOMHCHATHAIR

homepageIMRAM

“Filleadh ar an gCathair” – Ailbhe Ní Ghearbhuigh, file; Eithne Ní Dhugain, ealaiontóir

07 October 2013: I gcomhar le IMRAM, tá léachtóirí Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBAC), Clare Bell agus Brenda Dermody, tar éis taispeántas speisialta a chur le chéile de théacsanna nualitríochta agus na dánta sin claochlaithe go healaíonta ag na mic léinn. Bainfear úsáid as cló-aghaidheanna traidisiúnta chomh maith le hathshaothrú ar chlónna Gaelacha. Is iad na filí a bhfuil saothar leo sa taispeántas ná Gabriel Rosenstock, Liam Ó Muirthile, Nuala Ní Chonchuir, Ceaití Ní Bheildiúin, Philip Cummings agus Ailbhe Ní Ghearbhuigh. Tá 30 suíomh póstaer i lár na cathrach faighte ag IMRAM chun obair na mac léinn tréitheach a chur os comhair an tsaoil mhóir.

In collaboration with IMRAM, Dublin Institute of Technology (DIT) lecturers Clare Bell and Brenda Dermody have curated a third special exhibition of Irish language literature texts imaginatively rendered by DIT design students. Poetry selected for the exhibition includes work by Gabriel Rosenstock, Liam Ó Muirthile, Nuala Ní Chonchuir, Ceatí Ní Bheildiúin, Philip Cummings and Ailbhe Ní Ghearbhuigh. IMRAM has booked 30 city centre poster sites to display the best of the students' work, ensuring that Irish language literature will have a presence in Dublin city centre during the festival.

The exhibition opens in DIT Aungier Street foyer on Monday 14th October, 6pm, and poets Gaberial Rosenstock, Liam Ó Muirthile, Nuala NÍ Chonchuir, Ceaití Ní Bheildiúin, Philip Cummings and Ailbhe Ní Ghearbhuigh will read from their work.  The exhibition of vibrant visual representation of their work will remain on view in DIT from 14 – 18 October - saorchead isteach/ free admission – as well as on billboards around the city.

Back to Top