Seoladh Tairseach 2013

homepageTairseach.jpg

English Version

Is í Tairseach, atá sa séú eagrán anois, iris Gaeilge na mac léinn atá curtha le chéile ag mic léinn deireadh bliana den chúrsa Iriseoireachta agus Gaeilge, ITBÁC. Seolfaidh an tAire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaoich Tairseach 2013, atá scríofa agus curtha in eagar ag Stephen Bourke, Declan Marron agus Casey Fitzgerald ar an Déardaoin an 2 Bealtaine ar a 1 i Scoil na Meán, Sráid Áinséir.

Déanann foireann na hirise an-iarracht gach bliain chun ardchaighdeán iriseoireachta, chomh maith le hardchaighdeán sa leagan amach agus sa phróiseas léiriúcháin a bhaint amach. Is iad na mic léinn féin a dhéanann an obair ar fad, idir ghrianghrafadóireacht, agus eagarthóireacht, faoi stiúir Íte Ní Chionnaith, leachtóir sinsearach le Gaeilge. Dar le hÍte, a bheas ag dul ar scór (luath) ag deireadh na scoilbhliana, ‘Is gné an-phraiticiúil den chúrsa Iriseoireachta agus Teanga í foilsiú na hirise. Is ócáid tábhachtach Gaeilge san Institiúid í gach bliain’.

Tá idir ábhar trom agus éadrom san eagrán seo atá oiriúnach do dhaoine óga agus fásta. Scaiptear timpeall 1,000 cóip trí eagraíochtaí Gaeilge, scoileanna agus áiteanna ina mbíonn pobal na Gaeilge ag teacht le chéile. Is féidir cóip a fháil saor in aisce ach teagmháil a dhéanamh le hÍte Ní Chionnaith, DIT Sráid Áinséir, Baile Átha Cliath 2 nó ite.nichionnaith@dit.ie.

Launch of Tairseach 2013

Tairseach , now in its sixth edition, is the Irish language magazine produced each year by final year students of Journalism and Irish in DIT. Táirseach 2013, edited and written by Stephen Bourke, Declan Marron and Casey Fitzgerald, will be launched at 1pm on Thursday 02 May by Minister of State, Dinny McGinley in the School of Media, Aungier Street.

Each year the magazine strives to achieve not only high standards of journalism and Irish language, but also of layout and production values. Students do all the work themselves, including photography and editing, under the guidance of Íte Ní Chionnaith Senior Lecturer in Irish. According to Íte, who will take early retirement at the end of this academic year after 34 years in DIT, “The publication of this magazine is a major aspect of the practical work contained in the BA Journalism and a Language programme. The launch is an important occasion each year, celebrating the Irish language in DIT.”

The articles in this edition cover both serious and light-hearted topics and the content is suitable for adults and young people alike. About 1,000 copies will be distributed among various Irish Language organisations, schools and places where the Irish speaking public gathers. A copy can also be ordered free of charge from Íte Ní Chionnaith, DIT Aungier St Dublin 2.

Back to Top