Music Open Day at DIT Conservatory of Music & Drama

Date: Saturday 2 March 2013
Time: 11.00am to 3.00pm
Venue: DIT Chatham Row, Dublin 2

homepageConservatoryOpenDay13.jpg

A Music Open Day with a difference will be hosted by DIT's Conservatory of Music and Drama on Saturday 2 March 2013 from 11.00am to 3.00pm. Budding musicians, singers, or those who simply want to learn how to appreciate music should make their way to DIT Chatham Row, Dublin 2.

This is an ideal opportunity for parents, teachers, and prospective junior students to discover the many junior and part-time study options available at the Conservatory of Music and Drama at DIT.

During the day, parents and children will have an opportunity to try out a range of instruments, in order to see, hear and feel the instrument they wish to learn to play. Expert tutors will be on hand to demonstrate the instruments and to answer any questions that parents and students might have. So whether you want to find out what's the best age for your child to start music lessons, or which instrument would suit you, DIT staff will be delighted to help you with any questions that you might have.

In addition, throughout the day visitors will be treated to individual and ensemble performances by current Conservatory students of all ages.

The Conservatory offers a great range of learning opportunities at its Junior Conservatory: the Kids' Club is open to children as young as three, while the Music Workshop caters for five to seven year olds. Seven to eleven year olds interested in learning how to play a wind instrument may start in the Recorder Class Applications for study at the Junior Conservatory and adult part time study for the 2013-14 Academic year are now open.

With a tradition stretching back over a hundred years, DIT Conservatory of Music and Drama has produced many of Ireland's finest musicians and actors. Graduates of the Conservatory have followed careers in classical, jazz and traditional music performance, music education, music technology, composition, the dramatic arts and the other cultural industries. Staff, many of whom are internationally recognised performers, encourage their students at every level to achieve the highest artistic and intellectual standards

For more information on Open Day, please visit our website www.dit.ie/conservatory

Lá Oscailte in Ardscoil an Cheoil agus na Drámaíochta ITBÁC

Dáta: Satharn 2 Márta 2013

Uair: 11.00-15.00

Ionad: ITBÁC Rae Chatham/Chatham Row, BÁC 2

Osclófar doirse Ardscoil an Cheoil agus na Drámaíochta ITBÁC don phobal Dé Sathairn 2 Márta 2013 idir 11 agus 3 pm in DIT Chatham Row. Má tá suim agat sa cheol nó san amhránaíocht b’fhiú duit teacht chuig an Lá Oscailte Ceoil seo.

Bíonn Lá Oscailte san Ardscoil gach bliain, rud a thugann deis do mhic léinn, do thuismitheoirí agus do mhuintéoirí eolas a fháil ar réimse leathan de roghanna stáidéir, idir chúrsaí lánaimseartha agus chúrsaí páirtaimseartha, atá ar fáil in Ardscoil an Cheoil agus na Drámaíochta ITBÁC.

Beidh deis ag mic léinn agus a dtuismitheoirí triail a bhaint as na huirlisí gur mhaith leo tabhairt faoi agus ceisteanna a chur ar theagascóirí na hArdscoile. Mar sin má theastaíonn uait fáil amach cad é an aois is fearr páiste a chur i mbun ceoil nó cén uirlis a mbeadh oiriúnach do do pháiste, beidh foireann ITBÁC an-sásta cabhrú leat agus do cheisteanna a fhreagairt.

Cuirfidh mic léinn na hArdscoile, idir óg is aosta, taibhithe ceoil aonaraigh agus ensemble i láthair do chuairteoirí ar an lá chomh maith.

Creideann ITBÁC go bhfuil sé riachtanach go n-aithnítear paistí a bhfuil buanna an cheoil acu agus go ndéantar forbairt ar na buanna sin agus an páiste fós óg. Chomh maith le teagasc aonarach i réimse leathan uirlisí agus gutha, bíonn ranganna Réamhuirlise ar fáil san Ardscoil maidin Sathairn do pháistí 3 bliana d’aois agus níos sine agus tá ranganna don fhliúit Shasanach ann do pháistí a bhfuil suim acu sna gaothuirlisí, idir 6 bhliana agus 11 bliana d’aois agus. Glactar anois le hiarratais le haghaidh na bliana acadúla 2013-2014 don Ardscoil Shóisearach agus do stáidéar páirtaimseartha do dhuine fásta.

Tá traidisiún seanbhunaithe ag Ardscoil an Cheoil agus na Drámaíochta, agus le céad bhliain anuas tá scoth na gceoltóirí agus na n-aisteoirí Éireannacha á gcothú inti. Tá gairmeacha éagsúla á leanúint ag céimithe na hArdscoile – taibhiú sa cheol clasaiceach agus traidisiúnta chomh maith le snagcheol, oideachas an cheoil, teicneolaíocht an cheoil, chumadóireacht, drámaíocht agus sna hearnálacha cultúrtha eile. Spreagann an fhoireann, a bhfuil clú idirnáisiúnta bainte amach ag cuid mhór acu, na mic léinn ag gach leibhéal chun caighdeáin arda intleachtúla agus ealaíne a bhaint amach.

Má tá tuilleadh eolais uait téigh go www.dit.ie/conservatory

Back to Top