To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Seachtain na Gaeilge DIT 1-3 Márta 2016

Posted: 25 February, 2016

Seachtain na Gaeilge will once again be celebrated this year in DIT from the 1-3 March with many an event planned

Musicians from the local all-Irish school near our Grangegorman campus, Coláiste Mhuire in Cabra, will once again come and entertain us at lunchtime on Tuesday, coffee mornings will take place throughout the week in DIT Aungier St., Cathal Brugha St., Grangegorman and Bolton St.., an Irish language lunch will be held in the Greenroom Restaurant on Wednesday and a competition will run all week to win tickets to the very first Irish language music festival – RAVELÓID, where bands including Delorentos, Ham Sandwich and the Heathers will play …. See our website and Twitter and Facebook pages for more information! We hope that you enjoy the events and that you are greeted by lots of Cén chaoi a bhfuil tú leaids?! and Go raibh míle maith agat a stór and Slán on campus this week #GaeilgeDIT

Tá Seachtain na Gaeilge le bheith ar siúl arís i mbliana in DIT an tseachtain seo chugainn ón 1-3 Márta 2016 le raon leathan imeachtaí pleanáilte againn – tiocfaidh mic léinn ón ngaelcholáiste áitiúil, Coláiste Mhuire, ar cuairt againn arís le ceol a sheinm ag am lóin Dé Máirt, beidh maidineacha caife á reáchtáil againn i gcampais éagsúla i rith na seachtaine lena n-áireofar Sráid Aungier, Sráid Chathail Brugha, Gráinseach Ghormáin agus Sráid Bolton; beidh lón Gaeilgear siúl i mBialann an tSeomra Ghlais ar an gCéadaoin and beidh comórtas á reáchtáil  againn i rith na seachtaine le ticéid a bhuachan chuig an chéad fhéile Ghaeilge – RAVELÓID, féile ina mbeidh Delorentos, Ham Sandwich agus Heathers á seinm …. Breathnaigh ar ár suíomh gréasáin agus ár leathanaigh Twitter agus Facebook le tuilleadh eolais a fháil! Tá súil againn go mbainfidh sibh sult as na himeachtaí! Bígí ag spalpadh Gaeilge a chairde!