Fógairtí Taifeadta Béil:

 

Baineann na rialacháin maidir le Fógairtí Taifeadta Béil le:

  • fógairtí a tharchuirtear le teileafón agus atá beartaithe lena gcloisteáil nuair atá oifigí an chomhlachta dúnta;
  • fógairtí a tharchuirtear trí mheán córais callaireachta poiblí;
  • fógairtí a chruthaítear agus a tharchuirtear trí mheán seirbhís ríomhairithe teachtaireachta nó seirbhís ríomhairithe freagartha teileafóin.

agus is i nGaeilge nó i nGaeilge agus i mBéarla a bheidh siad.

 

Ní bhaineann na Rialacháin seo leis an méid seo a leanas:

  • fógairtí taifeadta béil nach bhfuil beartaithe lena gcloisteáil ach amháin ag daoine lasmuigh den Stát,
  • fógairtí taifeadta béil pearsanta arna dtaifeadadh ag baill foirne de chuid an chomhlachta phoiblí lena mbaineann, nó
  • ní thoirmisctear leo teanga nach teanga oifigiúla a úsáid i bhfógairtí taifeadta béil atá beartaithe lena gcloisteáil ag daoine a measann an comhlacht poiblí lena mbaineann le réasún ina leith ar fad nó i leith cuid díobh nach dtuigeann siad Gaeilge nó Béarla

 

Tiocfaidh na Rialachán seo i ngníomh:

  • 1 Iúil 2013

Back to Top