Stáiseanóireacht

Baineann na rialacháin maidir le Stáiseanóireacht le:

 • Nóta-pháipéar
 • Duillíní deá-mhéine
 • Leatháin chlúdaigh facs
 • Clúdaigh comhad & fillteáin eile
 • Lipéid
 • Clúdaigh litreach

 

Is gá go mbeadh:

 • An téacs i nGaeilge ann ar dtús
 • Chomh feiceálach, sofheicthe agus inléite céanna
 • Ní bheidh na litreacha sa téacs Gaeilge níos lú ó thaobh méide
 • Cuirfidh sé in iúl an fhaisnéis chéanna
 • Ní dhéanfar focal sa téacs Gaeilge a ghiorrú mura bhfuil sé seo déanta sa téacs i mBéarla

 

Ní bheidh feidhm ag an Rialacháin seo:

 • le linn na tréimhse dar tosach 1 Márta 2009 agus dar críoch an 1 Márta 2011, maidir le stáiseanóireacht a bhí díreach roimh an dáta céadluaite, ina sheilbh ag an gcomhlacht poiblí lena mbaineann, nó
 • maidir le stáiseanóireacht a úsáideann comhlacht forfheidhmithe le haghaidh comhfhreagrais le daoine lasmuigh den Stát.

 

Déanfar na rialacháin seo a chur i bhfeidhm ó:

 • 1 Márta 2009:  Stáiseanóireacht nua
 • 1 Márta 2011:  Gach stáiseanóireacht a bhí i seilbh comhlachta phoiblí cheana féin ar an 1 Márta 2009
 • 1 Márta 2013: I gcás stáiseanóireachta ar ghá ríomhchlár a athrú ina leith chun an stáiseanóireacht a chur ar fáil i nGaeilge

Back to Top