Rialacháin maidir le Comharthaíocht, Stáiseanóireacht agus Fógairtí Taifeadta Béil

Tá dualgas reachtúil ar gach comhlacht poiblí atá ainmnithe faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 feidhmiú de réir na Rialachán atá déanta ag an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta faoi Alt 9(1) den Acht. 

De réir na Rialachán, tá dualgas ar chomhlachtaí poiblí a chinntiú go bhfuil a gcuid stáiseanóireachta, a gcuid comharthaíochta agus a gcuid fógairtí taifeadta béil á soláthar i nGaeilge nó go dátheangach faoi dhátaí áirithe atá daingnithe faoi na Rialacháin.

Na Rialacháin um Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (Alt 9) 2008

Seo thíos treoir ina leith:

 

Back to Top