Tearmaí ITBÁC / DIT Terms:

Na Dáimh/The Faculties

Faculty of Applied Arts 

Dámh na nEalaíon Feidhmeach 

Faculty of Business  

Dámh an Ghnó 

Faculty of Engineering 

Dámh na hInnealtóireachta 

Faculty of Science  

Dámh na hEolaíochta 

Faculty of the Built Environment 

Dámh na Timpeallachta Tógtha 

Faculty of Tourism & Food

Dámh na Turasóireachta & an Bhia

Na Coláistí / The Colleges:

College of Arts & Tourism  

Coláiste na nEalaíon agus na Turasóireachta

College of Business

Coláiste an Ghnó

College of Engineering & Built Environment

Coláiste na hInnealtóireachta agus na Timpeallachta Tógtha

College of Sciences  

Coláiste na nEolaíochtaí

College of Sciences & Health Coláiste na nEolaíochtaí agus na Sláinte

Na Scoileanna/The Schools

Conservatory of Music & Drama  Ardscoil an Cheoil agus na Drámaíochta 
School of Art, Design and Printing Scoil na hEalaíne, Deartha agus Priontála
School of Languages Scoil na dTeangacha
School of Media Scoil na Meán
School of Social Sciences and Law Scoil na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Dlí
School of Culinary Arts and Food Technology Scoil Ealaíona Cócaireachta agus Teicneolaíocht Bia
School of Hospitality Management and Tourism Scoil na Bainistíochta Fáilteachais agus na Turasóireachta
   
School of Accounting and Finance Scoil na Cuntasaíochta agus an Airgeadais
School of Management Scoil na Bainistíochta
School of Marketing Scoil na Margaíochta
School of Retail and Services Management Scoil na Bainistíochta Miondíola agus Seirbhísí
Graduate Business School Scoil Ghnó Iarchéime
   
School of Civil and Building Services Engineering Scoil na hInnealtóireachta Sibhialta agus Seirbhíse Tógála
School of Mechanical and Transport Engineering Scoil Innealtóireachta Meicniúla agus Iompair
School of Manufacturing and Design Engineering Scoil na hInnealtóireachta Déantúsaíochta agus Dearadh
School of Electrical Engineering Systems Scoil na gCóras Innealtóireachta Leictrí
School of Electronic and Communications Engineering Scoil Innealtóireachta Leictreonaí agus Cumarsáide
School of Spatial Planning Scoil na Pleanála Spásúlachta
School of Architechture Scoil na hAiltireachta
School of Construction Scoil na Tógála
School of Real Estate Scoil an Eastáit Réadaigh
   
School of Biological Sciences Scoil na mBitheolaíochtaí
School of Chemical and Pharmaceutical Sciences Scoil na nEolaíochtaí Ceimiceacha agus Cógaisíochta
School of Computing Scoil na Ríomhaireachta
School of Mathematical Science Scoil na nEolaíochtaí Matamaiticiúla
School of Physics Scoil na Fisice
School of Food Science and Environmental Health Scoil Eolaíocht Bia agus Sláinte Comhshaoil

Seoltaí/Addresses

Adelaide Road Bóthar Adelaide
Aungier Street  Sráid Aungier 
Beresford Street Sráid Beresford
Bolton Street   Sráid Bolton
Cathal Brugha Street   Sráid Chathail Brugha 
Chatham Row  Rae Chatham 
Grangegorman Gráinseach Ghormáin
Kevin Street  Sráid Chaoimhín 
Linen Hall Street  Sráid Halla an Línéadaigh
Lurgan Street Sráid na Lorgan
Marlborough Street Sráid Mhaoilbhríde
Mountjoy Square  Cearnóg Mhuinseo 
Pembroke Street  Sráid Pheambróg 
Portland Row  Rae Portland 
Rathmines Road  Bóthar Ráth Maonais 
Sackville Street  Sráid Sackville
Temple Bar  Barra an Teampaill 
Upper Mount Street  Sráid an Mhóta Uachtarach 

Back to Top