Gearrchúrsaí:

Bionn na cúrsaí seo a leanas á n-eagrú ag Oifig na Gaeilge.

Más spéis leat freastal ar aon cheann de na cúrsaí seo thíos; breis eolas a fháil nó má ta moltaí agat mar gheall ar chúrsaí cuí, seol ríomhphost chuig gaeilge@dit.ie.

Ceardlann Scileanna Raidió:

Ceardlann leath lae ar Scileanna Raidió do mhic léinn agus baill foirne a theastaíonn uatha cur amach bunúsach a fháil ar léiriú agus cur i láthair clár raidió Gaeilge.

Árna eagrú le Raidió na Life 106.4FM i Stiúideo Raidió na Life, 7 gCearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.

 


Teicneolaíocht an Eolais agus an Ghaeilge

Tá an cúrsa lae seo dírithe orthu siúd a bhaineann úsáid as an nGaeilge agus as ríomhairí agus tá sé mar aidhm aige eolas praiticiúil a chur ar fáil do na rannpháirtithe chun cur ar a gcumas:

  • Obair a dhéanamh ar an ríomhaire sa bhaile nó san oifig trí mheán na Gaeilge gan deacracht
  • An Ghaeilge a léamh gan dua
  • Gaeilge níos cruinne a scríobh
  • Úsáid éifeachtach a bhaint as na bogearraí agus as na háiseanna ar líne Gaeilge go léir atá ar fáil anois

 

 

Back to Top