This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Clár ama - Timetable 

Deireadh Fómhair - Nollaig 2018 / October - December 2018 

Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil / Certificate in Professional Irish 

Leibhéil 3 - 6 NFQ / Levels 3 - 6 NFQ

Leibhéal
Level
Am
Time
Ionad ITBÁC
DIT Centre
Seomra
Room

Glantosaitheoirí 1

Complete Beginners 1

(A1 European Certificate in Irish  www.teg.ie)


  Dé Máirt  

Tuesday

1.15 - 2pm

 

Sráid Aungier

Aungier St.

Semester 1: 

2-070

Semester 2: 

2-069


Glantosaitheoirí 1

Complete Beginners 1

(A1 European Certificate in Irish  www.teg.ie)


   Déardaoin

    Thursday

  1.15 - 2pm

Gráinseach Ghormáin

Grangegorman


RD006

Bunrang 1

Refreshers 1

(A2 European Certificate in Irish  www.teg.ie)


 Dé Céadaoin

   Wednesday

1.15 - 2pm


Gráinseach Ghormáin

Grangegorman

Semester 1:

RD006

Semester 2:

NA106


Bunrang 1

Refreshers 1

(A2 European Certificate in Irish  www.teg.ie)


Déardaoin

Thursday

 1.15 - 2pm

Sráid Aungier

Aungier St.

Semester 1:

2-070

Semester 2:

2-066

Bunrang 2

Refreshers 2

(A2 European Certificate in Irish  www.teg.ie)

    Dé Máirt 

     Tuesday

  1.15 - 2pm

Sráid Chaoimhín

Kevin St.

Semester 1:

1-006a

Semester 2:

1-003

Meánleibhéal

Intermediate

(B2 European Certificate in Irish  www.teg.ie)

 

Dé Céadaoin  

Wednesday

5.15 - 6.15p.m 

 

Sráid Aungier 

Aungier St.

 

2-070 

Grúpa Comhrá / Conversation Groups

11-11.30a.m  

Various campuses 

throughout the year / 

Campais éagsúla i rith 

na bliana

 

 

To register for a class, complete the appropriate registration form below:

Foireann / Staff

Mac Léinn / Student

 

Seimeastar 1: 8 seachtaine / 8 weeks:

Ón tseachtain ag tosú / From week beginning: 01/10/18 – 26/11/18 

Briseadh le linn na Seachtaine Staidéir / Break during Review Week: 29/10/18

Seimeastar 2: 8 seachtaine / 8 weeks:

Ón tseachtain ag tosú / From week beginning: 04/02/19 – 01/04/19

Briseadh le linn na Seachtaine Staidéir / Break during Review Week: 18/03/19

 

Leanfar le rang má bhíonn go leor daoine ag freastal/A class will only proceed once sufficient numbers are attending 

Ranganna le hullmhú do / Classes to prepare for: European Certificate in Irish (TEG) - Teastas Eorpach na Gaeilge


Further Information / Tuilleadh eolais

Siobhán Nic Gaoithín / Gráinne Ní Bhreithiún

Oifig na Gaeilge, ITBÁC, 01 402 7043 / gaeilge@dit.ie / www.dit.ie/gaeilge

Seomra 109, Áras Ráth an Dúin, Gráinseach Ghormáin, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 7.