This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Clár ama - Timetable 

Feabhra - Aibreán 2019 / February - April 2019 

Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil / Certificate in Professional Irish 

Leibhéil 3 - 6 NFQ / Levels 3 - 6 NFQ

Leibhéal
Level
Am
Time
Campas OT Baile Átha Cliath
TU Dublin Campus
Seomra
Room

 

Glantosaitheoirí 1

Complete Beginners 1

(A1 European Certificate in Irish  www.teg.ie)


Dé Máirt  

Tuesday

1.15 - 2pm


 Sráid Aungier

Aungier St.


2-069


Glantosaitheoirí 1

Complete Beginners 1

(A1 European Certificate in Irish  www.teg.ie)


Déardaoin

Thursday

  1.15 - 2pm

Gráinseach Ghormáin

Grangegorman


RD006

 

Bunrang 1

Refreshers 1

(A2 European Certificate in Irish  www.teg.ie)


Dé Céadaoin

Wednesday

1.15 - 2pm


Gráinseach Ghormáin

Grangegorman


Room 7

Mezzanine

Clocktower /

Túr an Chloig 


Bunrang 1

Refreshers 1

(A2 European Certificate in Irish  www.teg.ie)


Déardaoin

Thursday

 1.15 - 2pm


Sráid Aungier

Aungier St.


2-066


Bunrang 2

Refreshers 2

(A2 European Certificate in Irish  www.teg.ie)


 

Dé Máirt 

Tuesday

  1.15 - 2pm


Sráid Chaoimhín

Kevin St.


1-003


Meánleibhéal 2

Intermediate 2

(B2 European Certificate in Irish  www.teg.ie)

 

Dé Céadaoin  

Wednesday

5.15 - 6.15p.m  


 

Sráid Aungier 

Aungier St.

 


2-070 


Grúpa Comhrá / Conversation Groups

Tuilleadh eolais ó gaeilge@dit.ie


Dé hAoine

Friday

10.45 - 11.15a.m  


 

Gráinseach Ghormáin

Grangegorman

 


 Food Hub 

To register for a class, complete the appropriate registration form below:

Foireann / Staff

Mac Léinn / Student

 

Seimeastar 2: 8 seachtaine / 8 weeks:

Ón tseachtain ag tosú / From week beginning: 04/02/19 – 01/04/19

Briseadh le linn na Seachtaine Staidéir / Break during Review Week: 18/03/19

 

Leanfar le rang má bhíonn go leor daoine ag freastal/A class will only proceed once sufficient numbers are attending 

Ranganna le hullmhú do / Classes to prepare for: European Certificate in Irish (TEG) - Teastas Eorpach na Gaeilge


Further Information / Tuilleadh eolais

Siobhán Nic Gaoithín / Gráinne Ní Bhreithiún

Oifig na Gaeilge, OT Baile Átha Cliath, 01 402 7043 / gaeilge@dit.ie / www.dit.ie/gaeilge

Seomra 109, Áras Ráth an Dúin, Gráinseach Ghormáin, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 7.