RANGANNA GAEILGE AN FHÓMHAIR - FREE IRISH CLASSES IN DIT THIS AUTUMN

Raon leathan ranganna do bhaill foirne agus mic léinn i 4 shuíomh ó Ghlantosaitheoirí go Meánleibhéal, saor in aisce do chách! 

A range of classes for staff and students in 4 DIT locations from Complete Beginners to Intermediate level, free of charge to all!

Eolas agus Clárú / Info & Registration here

Cuirfear tús leis na ranganna ón / From week beginning: 03/10/16 – 28/11/2016

*OILIÚINT NUA / NEW TRAINING: 'AN GHAEILGE AG AN OBAIR - PRACTICAL IRISH IN THE WORKPLACE'*

Bígí Linn – Join Up!

 An Ghaeilge ag an Obair Sráid CB 2016

CAIFE & GAEILGE!

Grúpaí Comhráite i nGaeilge in ITBÁC ag tosú ar an 4 Deireadh Fómhair!

GRÁINSEACH GHORMÁIN: maidin Dé Máirt ón 11 – 11.30r.n i mbialann an Chlóis, Áras Ráth an Dúin, Gráinseach Ghormáin

SRÁID AUNGIER: maidin Dé Céadaoin ón 10.50 – 11.10r.n i 'gCúl an Tí'-Cúinne na Gaeilge, Doras Shráid an Easpaig, ITBÁC, Sráid Aungier

SRÁID CHATHAIL BRUGHA: maidin Dé Céadaoin ón 11 – 11.30r.n sa ‘Rest’, Sráid Chathail Brugha

SRÁID BOLTON: maidin Déardaoin ón 10.50 – 11.10r.n sa Coffee Dock, Sráid Bolton

8 seachtaine ón 04/10/16 – 29/11/2016

Deis neamhfhoirmiúil chun an Ghaeilge a chleachtadh agus a fhoghlaim!

Fáilte mhór roimh chách, cláraigh anseo agus tuilleadh eolais ó gaeilge@dit.ie

Caife & Gaeilge 2016 

Caife agus Gaeilge! - DIT Irish Language Conversation Groups!

DIT GRANGEGORMAN: Tuesday mornings from 11 - 11.30a.m in the Courtyard Restaurant, Rathdown House, Grangegorman

DIT AUNGIER ST.: Wednesday mornings from 10.50 – 11.10a.m in 'Cúl an Tí' - Gaeilge corner at Bishop St. Entrance, Aungier St.

DIT CATHAL BRUGHA ST.: Wednesday mornings from 11 - 11.30a.m in ‘The Rest’, Cathal Brugha St.

DIT BOLTON ST.: Thursday mornings from 10.50 – 11.10a.m in the Coffee Dock, Bolton St.

8 weeks from 03/10/16 – 28/11/2016

An informal opportunity to learn and practise your Irish!

All welcome, register here & more information from gaeilge@dit.ie

Féile na gCumann 2015 

 Féile na gClubanna agus na gCumann / Clubs & Societies Festival 2016

Dé Luain 19-Déardaoin 22 Meán Fómhair 2016 / Monday 19th – Thursday 22nd September:
Sráid Aungier, Sráid Chaoimhín, Sráid Chathail Brugha & Sráid Bolton 

Dé Céadaoin 28 Meán Fómhair / Wednesday 28th September:

Gráinseach Ghormáin 

Cláraigh leis an gCumann Gaelach – Grúpa Gaeilge na Mac Léinn in ITBÁC

Sign Up with an Cumann Gaelach - DIT’s Irish Language Student Society

 

Féile na gCumann  

 

Féile IMRAM 2016: Cló Draíochta 6

Dé Luain 10 Deireadh Fómhair / Monday 10th October: ITBÁC Ghráinseach Ghormáin / DIT Grangegorman, 6p.m

 Cló Draíochta 2016

 

COMHRÁ 16!

Lón agus Comhrá Gaeilge in ITBÁC Sráid Aungier / Lunch & Conversation in Irish in DIT, Aungier St.

Dé Céadaoin 12 Deireadh Fómhair / Wednesday 12th October: 13.00-14.00

Cúl an Tí – Cúinne na Gaeilge – Bishop St. Entrance, Aungier St.

Mar chuid den iarracht ar churiarracht dhomhanda - Gaeilge a labhairt ar feadh seachtain gan stad! / As part of the World Record attempt to speak Irish for a whole week without stopping!

Comhrá '16 

Turas go dtí Féile ‘Oireachtas na Samhna’ Cill Airne, 2-6 Samhain 2016

Féile Mhór Bhliaintúil na nGael-The Biggest Annual Irish Language Festival!

‌Imeachtaí na féile go léir / Festival Events: anseo

http://www.antoireachtas.ie/seinnteoir/

Lá Oscailte DIT 2015   

Laethanta Oscailte ITBÁC / DIT Open Days, Dé hAoine 2 & Dé Sathairn 3 Nollaig 2016

ITBÁC Shráid Aungier ón 9 – 3p.m, Seastán Eolais ag Oifig na Gaeilge / Information Stand on Gaeilge in DIT  

 Dinnéar na Nollaig 2015

Dinnéar Dheireadh na Bliana in ITBÁC, Sráid Chathail Brugha

End of Year Dinner in DIT Cathal Brugha St. 

Dé Céadaoin 7 Nollaig / Wednesday 7th December, 5.30p.m, ITBÁC Sráid Chathail Brugha 

Deis chun bualadh le chéile agus comhrá a bheith agat le Mic Léinn agus le Baill Foirne eile na hInstitiúide le Gaeilge agus béile álainn a fháil ullmhaithe ag mic léinn lónadóireachta ITBÁC Shráid Chathail Brugha.

An opportunity to meet with DIT Staff & Students with Irish and taste the culinary delights prepared by staff & students of DIT’s School of Culinary Arts & Food Technology in DIT Cathal Brugha St.

Eolas & Áirithintí – Info & Booking: gaeilge@dit.ie

 

Back to Top