RANGANNA GAEILGE / IRISH LANGUAGE CLASSES 2018 

CLÁRAIGH / REGISTER HERE 

Clárama Ranganna 2017/18

 

DINNÉAR DHEIREADH NA BLIANA IN ITBÁC, SRÁID CHATHAIL BRUGHA

END OF YEAR DINNER IN DIT CATHAL BRUGHA ST. 

Dé Céadaoin 6 Nollaig / Wednesday 6th December 2017, 5.30p.m, ITBÁC Sráid Chathail Brugha 

Deis chun bualadh le chéile agus comhrá a bheith agat le Mic Léinn agus le Baill Foirne eile na hInstitiúide le Gaeilge agus béile álainn a fháil ullmhaithe ag mic léinn lónadóireachta ITBÁC Shráid Chathail Brugha.

An opportunity to meet with DIT Staff & Students with Irish and taste the culinary delights prepared by staff & students of DIT’s School of Culinary Arts & Food Technology in DIT Cathal Brugha St.

Eolas & Áirithintí – Info & Booking: gaeilge@dit.ie

 

LAETHANTA OSCAILTE ITBÁC / DIT OPEN DAYS, DÉ hAOINE 1 & DÉ SATHAIRN 2 NOLLAIG 2017

ITBÁC Shráid Aungier ón 9 – 3p.m, Seastán Eolais ag Oifig na Gaeilge / Information Stand on Gaeilge in DIT  

 Lá Oscailte DIT 2017

 

TAISPEÁNTAS IMRAM - CLÓ DRAÍOCHTA EXHIBITION, SAMHAIN 2018, GRANGEGORMAN

IMRAM 2018

 

TURAS GO DTÍ FÉILE ‘OIREACHTAS NA SAMHNA’ CILL AIRNE, 2-6 SAMHAIN 2017 / TRIP TO OIREACHTAS FESTIVAL 

Féile Mhór Bhliaintúil na nGael-The Biggest Annual Irish Language Festival!

Imeachtaí na féile go léir / Festival Events: anseo

http://www.antoireachtas.ie/seinnteoir/

 

CUMANN GAELACH DIT - PLANNING MEETING FOR ALL MEMBERS

Email: cumanngaelach@socs.dit.ie 

Cruinniú Pleanála Cumann Gaelach 2017/18

SEEKING STUDENTS WITH IRISH TO TAKE PART IN BÚA 2017/18 - USE IRISH IN DIT INITIATIVE!

500 euro scholarships available to students to promote Irish in DIT during the academic year

Email: Siobhán / Gráinne gaeilge@dit.ie

MICLÉINN DE DHITH LE BHEITH PÁIRTEACH i BÚA 2017/18 - BAIN ÚSÁID AISTI IN ITBÁC!

 Scoláireachtaí 500 euro ar fáil do mhic léinn chun an Ghaeilge a chur chun cinn in ITBÁC i rith na bliana acadúil

Seol rphost go luath chuig Siobhán / Gráinne: gaeilge@dit.ie

 bua mean fomhair 2017

RANGANNA GAEILGE AN FHÓMHAIR - FREE IRISH CLASSES IN DIT THIS AUTUMN

Raon leathan ranganna do bhaill foirne agus mic léinn i 5 shuíomh ó Ghlantosaitheoirí go Meánleibhéal 2, saor in aisce do chách! 

A range of classes for staff and students in 5 DIT locations from Complete Beginners to Intermediate 2 level, free of charge to all!

Eolas agus Clárú / Info & Registration here

Cuirfear tús leis na ranganna ón / From week beginning: 25/09/17 – 04/12/2017

Cláraigh anseo - Register here!

Amchlár Ranganna 2017

‌CAIFE & GAEILGE!

Grúpaí Comhráite i nGaeilge in ITBÁC ag tosú ar an 25 Meán Fómhair*

GRÁINSEACH GHORMÁIN: maidin Dé Máirt ón 11 – 11.20r.n i mbialann an Chlóis, Áras Ráth an Dúin, Gráinseach Ghormáin

SRÁID CHATHAIL BRUGHA: maidin Dé Céadaoin ón 11 – 11.20r.n sa ‘Rest’, Sráid Chathail Brugha

* 143 BÓTHAR RÁTH MAONAIS: maidin Dé hAoine ón 11 - 11.20r.n sa Bhialann (ag tosú 15 Meán Fómhair)

10 seachtaine ón 25/09/17 – 27/11/2016 - ag brath ar éileamh

Deis neamhfhoirmiúil chun an Ghaeilge a chleachtadh agus a fhoghlaim!

Fáilte mhór roimh chách, cláraigh anseo agus tuilleadh eolais ó gaeilge@dit.ie

 

Caife agus Gaeilge! - DIT Irish Language Conversation Groups!

DIT GRANGEGORMAN: Tuesday mornings from 11 - 11.20a.m in the Courtyard Restaurant, Rathdown House, Grangegorman

DIT CATHAL BRUGHA ST.: Wednesday mornings from 11 - 11.20a.m in ‘The Rest’, Cathal Brugha St.

* 143 RATHMINES ROAD: Friday morning from 11.00 - 11.20a.m in the Canteen (starting 15th September)

10 weeks from 25/09/17 - 27/11/17 - depending on demand

An informal opportunity to learn and practise your Irish!

All welcome, register here & more information from gaeilge@dit.ie

 Caife SnaG Pic

 FÉILE NA gCLUBANNA AGUS NA gCUMANN / CLUBS & SOCIETIES FESTIVAL 2017

Dé Luain 18 -Déardaoin 21 Meán Fómhair 2017 / Monday 18th – Thursday 21st September:

Sráid Aungier, Sráid Chaoimhín, Sráid Chathail Brugha & Sráid Bolton 

Cláraigh leis an gCumann Gaelach – Grúpa Gaeilge na Mac Léinn in ITBÁC

Sign Up with an Cumann Gaelach - DIT’s Irish Language Student Society 

 Feile na gCumann 17 

 

Back to Top