IMEACHTAÍ GAEILGE ITBÁC: SEIMEASTAR 2, 2016/17

GAEILGE EVENTS in DIT: SEMESTER 2, 2016/17

SEACHTAIN NA GAEILGE 2017 in DIT, 28/02/17-02/03/17

BAIN TRIAIL AISTI - SURPRISE YOURSELF!

  Féile bhliantúil idirnáisiúnta ag ceiliúradh agus ag cur chun cinn na Gaeilge!

Annual international Irish language festival celebrating and promoting the use of Irish!

Seachtain na Gaeilge 2017  

 PRÍOMHIMEACHTAÍ / HIGHLIGHTS

CAIFE & COMHRÁ i nGAEILGE - CAIFE, TAE & CÍSTÍ SAOR IN AISCE GACH MAIDIN!

GAEILGE COFFEE MORNINGS - FREE COFFEE, TEA & CAKES EACH MORNING! 

Dé Máirt 28 Feabhra: DIT Gráinseach Ghormáin, Courtyard, 11a.m

Dé Céadaoin 1 Márta: DIT Sráid Aungier, Courtyard @11a.m &

DIT Sráid Chathail Brugha, The Rest @11a.m

Déardaoin 2 Márta: DIT Sráid Bolton, Coffee Dock @11a.m

Fáilte mhór roimh chách!

 Gaeilge plúr

CEARDLANN DRÚMADÓIREACHTA SAOR IN AISCE LE / FREE BILINGUAL DRUMMING WORKSHOP

ROSSA Ó SNODAIGH Ó KÍLA, DÉARDAOIN 2/3/17 ón 1-2p.m, 

SA CHLÓS / COURTYARD, DIT SRÁID AUNGIER 

Beidh drúmaí ar fáil nó is féidir leat drúma / bodhrán a thabhairt leat!

Drums will be provided or you can bring along your own drum / bodhrán!

Fáilte mhór roimh chách / All welcome.  Áirithintí / Bookings: gaeilge@dit.ie / 087 9807288 / www.dit.ie/gaeilge

 Rossa Ó Snodaigh

LÓN TAISPEÁNTAIS CHEOIL Ó MHIC LÉINN / LUNCH AND MUSIC PERFORMANCES BY STUDENTS FROM DIT TRADSOC, COLÁISTE MHUIRE, COLÁISTE EOIN & COLÁISTE IOSAGÁIN!

Dé Máirt 28 Feabhra, Gráinseach Ghormáin i mbialann an Chlóis / Courtyard Restaurant

Dé Céadaoin 1 Márta, Sráid Aungier sa Chlós / Courtyard

 DJ image

 

CLUB OÍCHE LE DJ’S ‘NA GAMAILL GRÚBH’, DÉARDAOIN 2 MÁRTA ÓN 9P.M

 

 COMÓRTAIS / COMPETITIONS:

FIFA Líofa!

Comórtas Peil Ghaelach idir Choláistí / Colleges Gaelic Football competition

Físeán / Video: ‘Labhair Gaeilge liom!’

 

Imeachtaí & Teagmháil / Events & Contact:

An Clós / Courtyard, ITBÁC Sráid Aungier, gaeilge@dit.ie / cumanngaelach@socs.dit.ie, 087 9807288

___________________________________________________

FOIRMEACHA IARRATAIS AR FÁIL DO SCOLÁIREACHTAÍ NUA - BÚA - BAIN ÚSÁID AISTI IN ITBÁC - ag tosú Meán Fómhair 2017

APPLICATION FORMS AVAILABLE FOR NEW STUDENT SCHOLARSHIP BÚA - USE IRISH IN DIT - beginning in September 2017

 

DÉ hAOINE 24 FEABHRA / FRIDAY 24TH FEBRUARY 2017

SPRIOCDHÁTA DO SCOLÁIREACHTAÍ ITBÁC DO THÁILLÍ SCRÚDUITHE - ‘TEASTAS EORPACH NA GAEILGE’(www.teg.ie)

DEADLINE FOR OIFIG NA GAEILGE ‘EUROPEAN CERTIFICATE IN IRISH’ FEE’S SUPPORT SCHOLARSHIP (www.teg.ie)

Má theastaíonn uait Cáilíocht a bhaint amach sa Ghaeilge, tá Scoláireachtaí ar fáil ó Oifig na Gaeilge chun íoc as táillí scrúduithe ‘Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG)’ a bhaint amach.

Is córas scrúdaithe é TEG d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge. Tá baint aige leis an Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (Comhairle na hEorpa, 2001). Scrúdaítear ceithre scil faoi leith: Labhairt, Cluastuiscint, Léamhthuiscint agus Scríbhneoireacht. Tá 6 leibhéal éagsúla ar fáil ó Bhonnleibhéal (A1) go dtí Ardleibhéal 2 (C2) agus bíonn scrúduithe ar siúl in ionaid éagsúla ar fud na tíre le linn na bliana.

Bíonn ceardlanna ar leith ar siúl i mí Márta agus Mí Aibreáin in ITBÁC chun cabhrú le baill foirne agus mic léinn ullmhú do Scrúdaithe TEG. Glacfar le hiarratais do Scoláireachtaí TEG, Oifig na Gaeilge go dtí Dé hAoine 24 Feabhra 2017 agus tá gach eolas le fáil anseo.

 

If you would like to Attain a Qualification in Irish, Scholarships are available from Oifig na Gaeilge to cover European Certificate in Irish 2017 examination fees.

The European Certificate in Irish (TEG) is an examination system for adult learners of Irish that is linked to the 'Common European Framework of Reference for Languages' (Council of Europe, 2001). Examinations test four skills: Speaking, Listening Comprehension, Reading Comprehension and Writing. There are 6 levels available from A1 (Absolute Beginners) to C2 (Advanced 2) and examinations take place in various venues around the country during the year.

Specialised workshops are organised every March and April in DIT at the various levels to help prepare DIT staff and students for the TEG examinations. Oifig na Gaeilge's TEG Fees Application Form 2017 and all information on the European Certificate in Irish is available here

 

TEG -  Íomhá

 

RANGANNA GAEILGE AN EARRAIGH AG TOSÚ - FREE IRISH CLASSES IN DIT BEGIN

Raon leathan ranganna do bhaill foirne agus mic léinn i 5 shuíomh ó Ghlantosaitheoirí go Meánleibhéal, saor in aisce do chách!

A range of classes for staff and students in 5 DIT locations from Complete Beginners to Intermediate level, free of charge to all!

Bígí Linn – Join Up!‌‌

Ranganna - Deisceart 2017 (Aungier + Kevin)

CAIFE & GAEILGE! - COFFEE & IRISH!

Ciorcail Chomhráite Gaeilge in ITBÁC! / DIT Gaeilge conversation groups!

Deis neamhfhoirmiúil chun an Ghaeilge a fhoghlaim agus a chleachtadh! Fáilte mhór roimh chách, cláraigh anseo agus tuilleadh eolais ó gaeilge@dit.ie

An informal opportunity to learn and practise your Irish! All welcome, register here & more information from gaeilge@dit.ie

 

Caife agus Gaeilge 2017

 

LEABHRA FEABHRA 2017!

NÓS NUA! - TABHAIR LEABHAR GAEILGE MAR BHRONNTANAS AR LÁ FHÉILE BRÍDE!

A NEW TRADITION: GIVE AN IRISH LANGUAGE BOOK AS A PRESENT ON ST. BRIDGET'S DAY!

EOLAS: http://leabhrafeabhra.com/ agus @leabhrafeabhra

Leabhra Feabhra 2016

CUMANN GAELACH ITBÁC 2017 - DIT IRISH LANGUAGE STUDENT SOCIETY

I measc na n-imeachtaí a bheas ar siúl an seimeastar seo / Events this Semester include:

Club Oíche ’Boogie an Domhain’ Disco!

Imeachtaí eactraíochta agus spórt / Activity and Sports events

Turas rúnda / Mystery tour

Imeachtaí Sheachtain na Gaeilge 28/02 - 02/03 2017festival events

Coinnigh súil ar leathanach Facebook an Chumainn Ghaelaigh

Back to Top