RANGANNA GAEILGE – AMCHLÁR - SEIMEASTAR 1, 2017/18

IRISH CLASSES TIMETABLE – SEMESTER 1, 2017/18 

MEÁN FÓMHAIR - NOLLAIG 2017 

LEIBHÉAL

LEVEL

AM

TIME

IONAD ITBÁC

DIT CENTRE

SEOMRA ROOM

Glantosaitheoirí 1

Complete Beginners 1

(A1 European Certificate in Irish  www.teg.ie)

 

Dé Máirt  

Tuesday

1.15 - 2pm

Sráid Chathail Brugha

Cathal Brugha St.

14

Tosaitheoirí 2

Beginners 2

(A1 European Certificate in Irish  www.teg.ie)

 

Dé Luain

Monday  

1.15 - 2pm

Sráid Aungier

Aungier St.

 3-091

Bunrang 1

Refreshers 1

(A2 European Certificate in Irish  www.teg.ie)

 

 Dé Céadaoin

Wednesday

1.15 - 2pm

 Sráid Bolton

Bolton St.

  BL139

Bunrang 1

Refreshers 1

(A2 European Certificate in Irish  www.teg.ie)

 

Déardaoin 

Thursday

 1.15 - 2pm

Sráid Aungier 

  Aungier St. 


 

 

 3-029

Bunrang 2

Refreshers 2

(A2 European Certificate in Irish  www.teg.ie)

 

Dé Céadaoin 

Wednesday

1.15 - 2pm

 Sráid Chaoimhín

Kevin St. 

 1003

Meánleibhéal 1

Intermediate 1

(B2 European Certificate in Irish  www.teg.ie) 

 

Dé Céadaoin  

Wednesday

1.15-2pm

 

Gráinseach Ghormáin 

Grangegorman

RD006

Meánleibhéal 2

Intermediate 2

(B2 European Certificate in Irish  www.teg.ie) 

 

Dé Máirt

Tuesday

5.15 - 6.15pm

Sráid Aungier 

  Aungier St. 

3-028

 

CAIFE & GAEILGE - Grúpaí Comhrá i nGaeilge

AMCHLÁR - SEIMEASTAR 1 2017 / 18

 

Caife agus Gaeilge!

Irish Language Conversation Group

Dé Máirt / Tuesday        

11.00 - 11.20am

Gráinseach Ghormáin

DIT Grangegorman 

An Clós Restaurant 

Rathdown House

Caife agus Gaeilge!

Irish Language Conversation Group

Dé Céadaoin / 

Wednesday          

11.00 - 11.20am

Sráid Chathail Brugha

DIT Cathal Brugha St.

'The Rest' Café

Caife agus Gaeilge!

Irish Language Conversation Group

Dé hAoine / Friday      

11.00 - 11.20am

143 Bóthar Ráth Maonais           

143 Rathmines Road 

(Beginning Friday 15th September) 

Canteen 

 

Chun Clárú le haghaidh ranga, líon amach an Fhoirm Chlárúcháin a bhaineann leatsa:

 Foireann

 Mac Léinn

 --------------------------------------------

SEIMEASTAR 1: 10 SEACHTAINE / 10 WEEKS:

Ón tseachtain ag tosú / From week beginning: 25/09/2017 – 04/12/2017

 

SEIMEASTAR 2: 8 SEACHTAINE / 8 WEEKS:

Ón tseachtain ag tosú / From week beginning: 29/01/18 – 19/03/18

 

LEANFAR LE RANG MÁ BHÍONN GO LEOR DAOINE CLÁRAITHE /

A CLASS WILL ONLY PROCEED ONCE SUFFICIENT NUMBERS HAVE REGISTERED

 

 Ranganna le hullmhú do scrúduithe Teastas Eorpach na Gaeilge

  --------------------------------------------

Tuilleadh Eolais: 

 

 Siobhán Nic Gaoithín / Gráinne Ní Bhreithiún

Oifig na Gaeilge, ITBÁC, 01 402 7043 / gaeilge@dit.ie / www.dit.ie/gaeilge

 Seomra 109, Áras Ráth an Dúin, Gráinseach Ghormáin, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 7.

Back to Top