RANGANNA GAEILGE ITBÁC / DIT IRISH CLASSES

AMCHLÁR / TIMETABLE - SEIMEASTAR 2 2017/18 

EANÁIR - MÁRTA / JANUARY - MARCH 2018

LEIBHÉAL

LEVEL

AM

TIME

IONAD ITBÁC

DIT CENTRE

SEOMRA ROOM

Glantosaitheoirí 1

Complete Beginners 1

(A1 European Certificate in Irish  www.teg.ie)

 

Dé Máirt

Tuesday

1.15 - 2pm

Sráid Chathail Brugha

Cathal Brugha St.

14
 Glantosaitheoirí 1

Complete Beginners 1

 (A1 European Certificate in Irish  www.teg.ie)

 

Déardaoin

Thursday

 1.15 - 2pm

 
Gráinseach Ghormáin 

Grangegorman

 RD006

Tosaitheoirí 2

Beginners 2

(A1 European Certificate in Irish  www.teg.ie)

 

Dé Luain

Monday  

1.15 - 2pm

Sráid Aungier

Aungier St.

 4-085

Bunrang 1

Refreshers 1

(A2 European Certificate in Irish  www.teg.ie)

 

 Dé Céadaoin

Wednesday

1.15 - 2pm

Sráid Bolton

Bolton St.

  BL139

Bunrang 1

Refreshers 1

(A2 European Certificate in Irish  www.teg.ie)

 

Déardaoin 

Thursday

 1.15 - 2pm

Sráid Aungier 

  Aungier St. 


 

  3-029

Bunrang 2

Refreshers 2

(A2 European Certificate in Irish  www.teg.ie)

 

Dé Céadaoin 

Wednesday

1.15 - 2pm

 Sráid Chaoimhín

Kevin St. 

 1-004

Bunrang 2

Refreshers 2

(A2 European Certificate in Irish  www.teg.ie)

 

Dé Céadaoin  

Wednesday

1.15-2pm

 

Gráinseach Ghormáin 

Grangegorman

RD006

Meánleibhéal 2

Intermediate 2

(B2 European Certificate in Irish  www.teg.ie) 

 

Dé Máirt

Tuesday

5.15 - 6.15pm

Sráid Aungier 

  Aungier St. 

3-028

 

CAIFE & GAEILGE - Grúpaí Comhrá i nGaeilge / Irish Language Conversation Group 

AMCHLÁR / TIMETABLE - SEIMEASTAR 2 2017/18

Caife agus Gaeilge!

Irish Language Conversation Group

Dé hAoine / Friday      

11.00 - 11.20am

143 Bóthar Ráth Maonais         

143 Rathmines Road  

Canteen 

 

Chun Clárú le haghaidh ranga, líon amach an Fhoirm Chlárúcháin a bhaineann leatsa / To register for a class, complete the appropriate registration form below:

 Foireann / Staff

 Mac Léinn / Student

 --------------------------------------------

SEIMEASTAR 2: 8 SEACHTAINE / 8 WEEKS:

Ón tseachtain ag tosú / From week beginning: 29/01/18 – 19/03/18

 LEANFAR LE RANG MÁ BHÍONN GO LEOR DAOINE AG FREASTAL /

A CLASS WILL PROCEED ONCE SUFFICIENT NUMBERS ARE IN ATTENDANCE

 Ranganna le hullmhú do scrúduithe / Classes to prepare for European Certificate in Irish (TEG) Teastas Eorpach na Gaeilge

  --------------------------------------------

Tuilleadh Eolais / Further Information: 

Siobhán Nic Gaoithín / Gráinne Ní Bhreithiún

Oifig na Gaeilge, ITBÁC, 01 402 7043 / gaeilge@dit.ie / www.dit.ie/gaeilge

Seomra 109, Áras Ráth an Dúin, Gráinseach Ghormáin, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 7.

Back to Top