Information on other Irish courses

Information on Irish language classes is available on www.gaeilge.ie and also on www.nightcourses.com

The following organisations run courses regularly but this is not a comprehensive list of groups and organisations in the Dublin area that run regular classes:

 

Áras Chronáin

Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
Seoladh Ríomhphoist: info@araschronain.com
Teileafón: 01 4574847
Suíomh Gréasáin: www.araschronain.com

Conradh na Gaeilge

6 Sr. Fhearchair, Baile Átha Cliath 2
Seoladh Ríomhphoist: eolas@cnag.ie
Teileafón: 01 4757401
Facs: 01 4757844
Suíomh Gréasáin: www.cnag.ie

Gaelchultúr

11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2

Seoladh Ríomhphoist: eolas@gaelchultur.com

Teileafón: (01) 484 5220 / 1890 252 900 

Suíomh Gréasáin: www.gaelchultur.com 

Gael Linn

35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2
Seoladh Ríomhphoist: eolas@gael-linn.ie
Teileafón: 1890 675 675
Facs: 01 670 4180
Suíomh Gréasáin: www.gael-linn.ie

Ionad Buail Isteach

Connolly Books, 7 Lána Bloom, Baile Átha Cliath 1
Teileafón: 087 6662903
Suíomh Gréasáin: www.ionad.org

Oifig an Oideachais Aosaigh, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Belfield, Baile Átha Cliath 4
Seoladh Ríomhphoist: adult.education@ucd.ie
Teileafón: 01 7167123
Suíomh Gréasáin: www.ucd.ie/adulted/

Sandford Language Institute

Milltown Park, Bóthar Sandford, Baile Átha Cliath 6
Seoladh Ríomhphoist: info@sandfordlanguages.ie
Teileafón: 01 2601296
Facs: 01 2601298
Suíomh Gréasáin: www.sandfordlanguages.ie

 

Gaeltacht Courses:

A list of Irish language Gaeltacht courses for adults is available here

Back to Top