Information on other Irish courses

Information on Irish language classes is available on www.gaeilge.ie and also on www.nightcourses.com

The following organisations run courses regularly but this is not a comprehensive list of groups and organisations in the Dublin area that run regular classes:

 

Áras Chronáin

Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
Seoladh Ríomhphoist: info@araschronain.com
Teileafón: 01 4574847
Suíomh Gréasáin: www.araschronain.com

Conradh na Gaeilge

6 Sr. Fhearchair, Baile Átha Cliath 2
Seoladh Ríomhphoist: eolas@cnag.ie
Teileafón: 01 4757401
Facs: 01 4757844
Suíomh Gréasáin: www.cnag.ie

Gaelchultúr

Leibhéal 2, Foirgneamh Filmbase, An Chuarshráid, Barra an Teampaill
Seoladh Ríomhphoist: eolas@gaelchultur.com
Teileafón: 01 6753658
Suíomh Gréasáin: www.gaelchultur.com 

Gael Linn

35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2
Seoladh Ríomhphoist: eolas@gael-linn.ie
Teileafón: 1890 675 675
Facs: 01 670 4180
Suíomh Gréasáin: www.gael-linn.ie

Ionad Buail Isteach

Connolly Books, 7 Lána Bloom, Baile Átha Cliath 1
Teileafón: 087 6662903
Suíomh Gréasáin: www.ionad.org

Oifig an Oideachais Aosaigh, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Belfield, Baile Átha Cliath 4
Seoladh Ríomhphoist: adult.education@ucd.ie
Teileafón: 01 7167123
Suíomh Gréasáin: www.ucd.ie/adulted/

Sandford Language Institute

Milltown Park, Bóthar Sandford, Baile Átha Cliath 6
Seoladh Ríomhphoist: info@sandfordlanguages.ie
Teileafón: 01 2601296
Facs: 01 2601298
Suíomh Gréasáin: www.sandfordlanguages.ie

 

Summer Courses:

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Cathair na Gaillimhe, Éire
Seoladh Ríomhphoist: caitriona.nichoirbhin@oegaillimh.ie
Teileafón: 091 524411
Suíomh Gréasáin: www.acadamh.ie

Oideas Gael

Oideas Gael, Gleann Cholm Cille, Contae Dhún na nGall.
Seoladh Ríomhphoist: oifig@oideas-gael.com
Teileafón: 074 9730248
Facs: 074 9730348
Suíomh Gréasáin: www.oideas-gael.com

Oidhreacht Chorca Dhuibhne

Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Baile an Fhéirtéaraig, Trá Lí, Co. Chiarraí
Seoladh Ríomhphoist: cfcdteo@iol.ie
Teileafón: 066 9156100
Facs: 066 9156348
Suíomh Gréasáin: www.corca-dhuibhne.com/acourses.html

Back to Top