IMEACHTAÍ GAEILGE ITBÁC: SEIMEASTAR 2, 2016/17

 

SEACHTAIN NA GAEILGE 2017 in DIT, 28/02/17-02/03/17

BAIN TRIAIL AISTI - SURPRISE YOURSELF!

  Féile bhliantúil idirnáisiúnta ag ceiliúradh agus ag cur chun cinn na Gaeilge!

Annual international Irish language festival celebrating and promoting the use of Irish!

Seachtain na Gaeilge 2017  

 PRÍOMHIMEACHTAÍ / HIGHLIGHTS

 

CAIFE & COMHRÁ i nGAEILGE - CAIFE, TAE & CÍSTÍ SAOR IN AISCE GACH MAIDIN! 

GAEILGE COFFEE MORNINGS - FREE COFFEE, TEA & CAKES EACH MORNING!

Dé Máirt 28 Feabhra: DIT Gráinseach Ghormáin, Courtyard, 11a.m

Dé Céadaoin 1 Márta: DIT Sráid Aungier, Courtyard @11a.m &

DIT Sráid Chathail Brugha, The Rest @11a.m

Déardaoin 2 Márta: DIT Sráid Bolton, Coffee Dock @11a.m

Fáilte mhór roimh chách!

 Gaeilge plúr

 

CEARDLANN DRÚMADÓIREACHTA SAOR IN AISCE LE / FREE BILINGUAL DRUMMING WORKSHOP

ROSSA Ó SNODAIGH Ó KÍLA, DÉARDAOIN 2/3/17 ón 1-2p.m, 

SA CHLÓS / COURTYARD, DIT SRÁID AUNGIER 

Beidh drúmaí ar fáil nó is féidir leat drúma / bodhrán a thabhairt leat!

Drums will be provided or you can bring along your own drum / bodhrán!

Fáilte mhór roimh chách / All welcome.  Áirithintí / Bookings: gaeilge@dit.ie / 087 9807288 / www.dit.ie/gaeilge

 Rossa Ó Snodaigh

LÓN TAISPEÁNTAIS CHEOIL Ó MHIC LÉINN / LUNCH AND MUSIC PERFORMANCES BY STUDENTS FROM DIT TRADSOC, COLÁISTE MHUIRE, COLÁISTE EOIN & COLÁISTE IOSAGÁIN!

Dé Máirt 28 Feabhra, Gráinseach Ghormáin i mbialann an Chlóis / Courtyard Restaurant

Dé Céadaoin 1 Márta, Sráid Aungier sa Chlós / Courtyard

 DJ image

 

CLUB OÍCHE LE DJ’S ‘NA GAMAILL GRÚBH’, DÉARDAOIN 2 MÁRTA ÓN 9P.M

 

 COMÓRTAIS / COMPETITIONS:

FIFA Líofa!

Comórtas Peil Ghaelach idir Choláistí / Colleges Gaelic Football competition

Físeán / Video: ‘Labhair Gaeilge liom!’

 

Imeachtaí & Teagmháil / Events & Contact:

An Clós / Courtyard, ITBÁC Sráid Aungier, gaeilge@dit.ie / cumanngaelach@socs.dit.ie, 087 9807288

____________________________________

FOIRMEACHA IARRATAIS AR FÁIL ANOIS DO SCOLÁIREACHTAÍ NUA - BÚA - BAIN ÚSÁID AISTI IN ITBÁC - ag tosú Meán Fómhair 2017

BUA 2017-18 Gaeilge

 

DÉ hAOINE 24 FEABHRA:

SPRIOCDHÁTA DO SCOLÁIREACHTAÍ ITBÁC DO THÁILLÍ SCRÚDUITHE - ‘TEASTAS EORPACH NA GAEILGE’(www.teg.ie)

Má theastaíonn uait Cáilíocht a bhaint amach sa Ghaeilge, tá Scoláireachtaí ar fáil ó Oifig na Gaeilge chun íoc as táillí scrúduithe ‘Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG)’ a bhaint amach.

Is córas scrúdaithe é TEG d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge. Tá baint aige leis an Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (Comhairle na hEorpa, 2001). Scrúdaítear ceithre scil faoi leith: Labhairt, Cluastuiscint, Léamhthuiscint agus Scríbhneoireacht. Tá 6 leibhéal éagsúla ar fáil ó Bhonnleibhéal (A1) go dtí Ardleibhéal 2 (C2) agus bíonn scrúduithe ar siúl in ionaid éagsúla ar fud na tíre le linn na bliana.

Bíonn ceardlanna ar leith ar siúl i mí Márta agus Mí Aibreáin in ITBÁC chun cabhrú le baill foirne agus mic léinn ullmhú do Scrúdaithe TEG. Glacfar le hiarratais do Scoláireachtaí TEG, Oifig na Gaeilge go dtí Dé hAoine 24 Feabhra 2017 agus tá gach eolas le fáil anseo.

TEG -  Íomhá

 

RANGANNA GAEILGE AN EARRAIGH:

Raon leathan ranganna do bhaill foirne agus mic léinn i 5 shuíomh in ITBÁC. 5 leibhéal ó Ghlantosaitheoirí go Meánleibhéal; ranganna ag am lóin agus um thrathnóna ar feadh 8 seachtaine, saor in aisce do chách!

Cláraigh anseo!

Ranganna - Deisceart 2017 (Aungier + Kevin)

 CAIFE & GAEILGE! - CIORCAIL CHOMHRÁITE GAEILGE in ITBÁC! 

Deis neamhfhoirmiúil chun an Ghaeilge a fhoghlaim agus a chleachtadh! Fáilte mhór roimh chách, cláraigh anseo agus tuilleadh eolais ó gaeilge@dit.ie

Caife agus Gaeilge 2017

 

DÉARDAOIN 9 FEABHRA:

TÚS LEIS AN gCÚRSA OILIÚNA: ‘AN GHAEILGE AG AN OBAIR’

Cuirfear tús leis an gcúrsa oiliúna ‘An Ghaeilge ag an Obair ’ ar an Déardaoin 9 Feabhra ar feadh 4 seachtaine in ITBÁC, Sráid Aungier ó 11.30 – 1.00pm i Seomra 4-069. Tá an cúrsa 4 seachtaine seo dírithe ar bhaill foirne ar mhian leo Seirbhís trí Ghaeilge a sholáthar san Institiúid agus is féidir 

Clárú anseo

 

LEABHRA FEABHRA 2017!

NÓS NUA! - TABHAIR LEABHAR GAEILGE MAR BHRONNTANAS AR LÁ FHÉILE BRÍDE!

EOLAShttp://leabhrafeabhra.com/ agus @leabhrafeabhra

Leabhra Feabhra 2016

CUMANN GAELACH ITBÁC 2017

I measc na n-imeachtaí a bheas ar siúl an seimeastar seo, beidh:

Club Oíche ’Boogie an Domhain’ 

Imeachtaí eactraíochta agus spórt 

Turas rúnda

Imeachtaí Sheachtain na Gaeilge 28/02 - 02/03 2017

Coinnigh súil ar leathanach Facebook an Chumainn Ghaelaigh

 

Back to Top