Scoláireachtaí ar fáil do Mhic léinn DIT chun freastal
ar chúrsaí Gaeilge le Oideas Gael i gCo. Dhún na nGall

{English version below}

Tá Oifig na Gaeilge ag cur scoláireachtaí ar fáil do mhic léinn lánaimseartha na hInstitiúide gur mhaith leo seachtain a chaitheamh sa Ghaeltacht an samhradh seo le feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.

Clúdaíonn an scoláireacht táillí an chúrsa agus lóistín féinfhreastail ar feadh seachtaine.

Níl le déanamh ach foirm iarratais a líonadh amach agus a sheoladh ar ais ar ríomhphost chuig gaeilge@dit.ienó sa phost chuig:

Oifig na Gaeilge, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, 143-149 Bóthar Ráth Maonais Íochtarach, Baile Átha Cliath 6 roimh an Aoine 30 Bealtaine 2008.

Seol ríomhphost chugainn ag gaeilge@dit.ie le cóip a fháil den fhoirm nó féach anseo chun cóip a íoslódáil.

Tá tuilleadh eolais mar gheall ar na cúrsaí féin le fáil ag www.oideas-gael.com nó is féidir glaoch a chur ar Siobhán nó Clare in Oifig na Gaeilge ag 01 4027504.

Dátaí do na cúrsaí Gaeilge:

 • 21/06/08 - 28/06/08
 • 28/06/08 - 05/07/08
 • 05/07/08 - 12/07/08
 • 12/07/08 - 19/07/08
 • 19/07/08 - 26/07/08
 • 26/07/08 - 02/08/08 (*Gleann Fhinne)
 • 02/08/08 - 09/08/08 (*Gleann Fhinne)
 • 09/08/08 - 16/08/08
 • 16/08/08 - 23/08/08
 • 23/08/08 - 30/08/08

* Gleann Fhinne: Níl lóistín féinfhreastail ar fáil

Eolas

Foirm

Tá scoláireachtaí ar fáil do na cúrsaí seo a leanas chomh maith, cur ríomhphost ag gaeilge@dit.ie  le tuilleadh eolas a fháil:

Cruinneas sa Ghaeilge:

28 Meitheamh 2008 - 5 Iúil 2008

9 Lúnasa - 16 Lúnasa 2008

Ó BHÉARLA GO GAEILGE, Gearrchúrsa Aistriúcháin

Tá an cúrsa seo dírithe ar dhaoine le sárscileanna Gaeilge, atá ag aistriú cheana féin nó ar mian leo tabhairt faoin aistriúchán.

19 - 26 Iúil 2008

Scholarships available for DIT Students for Irish Language Courses with Oideas Gael in Co. Donegal

Oifig na Gaeilge are offering a limited number of scholarships to fulltime DIT students who would like to spend a week in the Gaeltacht this summer, improving their Irish.

The scholarships cover course fees and self-catering accommodation for 1 week.

Just fill out an application form and return it by email to gaeilge@dit.ieor by post to:Oifig na Gaeilge, DIT, 143-149 Lower Rathmines Road, Dublin 6 by Friday 30th May 2008

Email us at gaeilge@dit.ie for a copy of the form or to download a copy here.

Further information on the courses themselves can be found at www.oideas-gael.com or you can contact Siobhán or Clare in Oifig na Gaeilge at 01 4027504.

Oideas Gael course dates are as follows:

 • 21/06/08 - 28/06/08
 • 28/06/08 - 05/07/08
 • 05/07/08 - 12/07/08
 • 12/07/08 - 19/07/08
 • 19/07/08 - 26/07/08
 • 26/07/08 - 02/08/08 (*Gleann Fhinne)
 • 02/08/08 - 09/08/08 (*Gleann Fhinne)
 • 09/08/08 - 16/08/08
 • 16/08/08 - 23/08/08
 • 23/08/08 - 30/08/08

* Gleann Fhinne: No self-catering accommodation available

Information

Foirm

Scholarships are also available for the following courses, email gaeilge@dit.ie  for more details:

Accuracy in Irish:

28 June 2008 - 5 July 2008

9 August - 16 August 2008

  Ó BHÉARLA GO GAEILGE, Gearrchúrsa Aistriúcháin

This course is suitable for very fluent Irish speakers who are already translating or who wish to work as translators.

19 - 26 July 2008

Back to Top

     Find us on Facebook      Follow us on Twitter

Member of the European University Association