Gearrchúrsaí

Bíonn na cúrsaí seo a leanas á n-eagrú ag Oifig na Gaeilge.

Más spéis leat freastal ar aon cheann de na cúrsaí seo thíos, breis eolas a fháil nó má ta moltaí agat mar gheall ar chúrsaí cuí, seol ríomhphost chuig gaeilge@dit.ie.

Ceardlann Scileanna Raidió

Ceardlann leathlae ar Scileanna Raidió do mhic léinn agus do bhaill foirne ITBÁC, a theastaíonn uatha cur amach bunúsach a fháil ar léiriú agus ar chur i láthair cláir raidió Ghaeilge.

Arna eagrú le Raidió na Life 106.4FM i Stiúideo Raidió na Life, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.

 

 

Teicneolaíocht an Eolais agus an Ghaeilge

Tá an cúrsa lae seo dírithe orthu siúd a bhaineann úsáid as an nGaeilge agus as ríomhairí, agus tá sé mar aidhm aige eolas praiticiúil a chur ar fáil do na rannpháirtithe chun cur ar a gcumas:

  • Obair a dhéanamh ar an ríomhaire sa bhaile nó san oifig trí mheán na Gaeilge gan deacracht;
  • An Ghaeilge a léamh gan dua;
  • Gaeilge níos cruinne a scríobh;
  • Agus úsáid éifeachtach a bhaint as na bogearraí agus as na háiseanna Gaeilge atá ar fáil anois ar líne. 

 

 

Back to Top