‌Teastas Eorpach na Gaeilge

Bain cáilíocht amach sa Ghaeilge

Is córas scrúdaithe é Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge. Tá baint aige leis an Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (Comhairle na hEorpa, 2001).

Scrúdaítear ceithre scil faoi leith: Labhairt, Cluastuiscint, Léamhthuiscint agus Scríbhneoireacht. 

6 leibhéal éagsúla ar fáil ó Bhonnleibhéal (A1) go dtí Ardleibhéal 2 (C2) agus bíonn scrúduithe ar siúl in ionaid éagsúla ar fud na tíre le linn na bliana.

Tá na scrúduithe ar fáil faoi láthair ag cúig leibhéal ó Bhonnleibhéal 1 (A1) go hArdleibhéal 1 (C1). Beidh scrúdú ar fáil ag Ardleibhéal 2 (C2) amach anseo.

Tá gach eolas mar gheall ar TEG le fáil ag www.teg.ie

TEG -  Íomhá

Caithfear clárú le hIonad na dTeangacha in Ollscoil Mhá Nuad chun scrúdú TEG a dhéanamh anseo

Tá Scoláireachtaí ar fáil ó Oifig na Gaeilge i dtreo Táillí Scrúduithe Teastas Eorpach na Gaeilge 2016 agus bíonn dianchúrsaí ar siúl againn gach Earrach chun cabhrú le mic léinn agus baill foirne ullmhú do na scrúduithe éagsúla TEG.

Tá Foirm Iarratais Oifig na Gaeilge maidir le Táillí Scrúduithe Teastas Eorpach na Gaeilge le fáil anseo: 

Spriocdhátaí do Scoláireachtaí Oifig na Gaeilge do tháillí TEG ag Foirm TEG 2017

Leibhéal C1: Dé hAoine 16 Nollaig 2016

Leibhéil A1, A2, B1 & B2: Dé hAoine 24 Feabhra 2017 

 

 

Back to Top