‌Teastas Eorpach na Gaeilge

Bain cáilíocht amach sa Ghaeilge

Is córas scrúdaithe é Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge eagraithe ag Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. Tá baint aige leis an Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (Comhairle na hEorpa, 2001).

Scrúdaítear ceithre scil faoi leith: Labhairt, Cluastuiscint, Léamhthuiscint agus Scríbhneoireacht. 

6 leibhéal éagsúla ar fáil ó Bhonnleibhéal (A1) go dtí Ardleibhéal 2 (C2) agus bíonn scrúduithe ar siúl in ionaid éagsúla ar fud na tíre le linn na bliana.

Tá na scrúduithe ar fáil faoi láthair ag cúig leibhéal ó Bhonnleibhéal 1 (A1) go hArdleibhéal 1 (C1). Beidh scrúdú ar fáil ag Ardleibhéal 2 (C2) amach anseo.

Tá gach eolas mar gheall ar TEG le fáil ag www.teg.ie

TEG -  Íomhá

dátaí, ionaid agus spriocdhátaí do Scrúduithe TEG le fáil anseo

16 Márta 2018 an spriocdháta d'iarratais ar scrúduithe A1, A2, B1 agus B2 chuig Ollscoil na hÉireann, Má Nuad 

Má theastaíonn uait cáilíocht a bhaint amach sa Ghaeilge agus tabhairt faoi scrúdú TEG, caithfidh tú clárú agus táillí a íoc le Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad anseo 

Íocfaidh Oifig na Gaeilge an t-airgead ar ais le Baill Foirne agus Mic Léinn a chláraíonn agus a íocann as Scrúduithe TEG le hOllscoil Mhá Nuad. Chun aisíocaíocht a fháil, seol ríomhphost chuig Oifig na Gaeilge ag gaeilge@dit.ie le cruthúnas ar íocaíocht agus líon amach an Fhoirm Iarratais thíos le do chuid sonraí go léir. 

Gheobhaidh baill foirne a gcuid airgid ar ais tríd an gcóras CORE Expenses agus eagrófar Ríomhaistriú Airgid do mhic léinn. 

Foirm TEG 2018 

Ag brath ar éilimh, eagraíonn Oifig na Gaeilge sainchúrsaí ó Mhárta - Bealtaine ag leibhéil éagsúla chun cabhrú le mic léinn agus baill foirne ullmhú do scrúduithe TEG. 

TEG: Scrúduithe d'fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge. 
Tá leibhéal anseo a oireann duit!

 

 

Back to Top