Rannpháirtithe na Scéime

Seo chugaibh na Mic Léinn i Scéim Chónaithe Ghaeilge ITBÁC 2015/16

Mic léinn Scéim 2015-16

Ag tús mhí Mheán Fómhair, bhog seisear mac léinn isteach i Scéim Chónaithe Ghaeilge Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Deis iontach atá in árasán Gaeilge na hinstitiúide chun aithne a chur ar dhaoine eile agus an tsuim chéanna acu úsáid a bhaint as an Ghaeilge sa bhaile san árasán agus ar an gColáiste. Is í an Ghaeilge atá in úsáid ag na mic léinn seo agus iad ag rith timpeall na cistine ag iarraidh bricfeasta fiorthapa a ithe céad rud ar maidin.... ag teacht abhaile tuirseach ón gcoláiste i ndiaidh lá fada de léachtaí ... iad ag eagrú imeachtaí spraoíúla do mhic léinn na hInstitiúide agus ag ullmhú iad féin le haghaidh oíche amach!!! Is iomaí feidhm atá ag an nGaeilge sa timpeallacht chorraitheach seo agus is teanga chomhaimseartha uirbeach í san árasán seo atá suite i lár na príomhchathrach, Baile Átha Cliath!

Ar na mic léinn atá páirteach i Scéim Chónaithe Ghaeilge ITBÁC in 2015, tá, ó chlé, Cathal Bhéaid ó Ghaoth Dobhair agus é sa dara bliain in ITBÁC Shráid Bolton ag déanamh staidéir ar an Innealtóireacht; tá Caitlín Ní Rabhartaigh ó Anagaire i nGaeltacht Dhún na nGall agus í ag staidéar Dearadh - Cumarsáid Amhairc i nGráinseach Ghormáin. Tá cailín eile ó Ghaeltacht Thír Chonaill, Sinéad Ní Ghallachóir ó Ghort a' Choirce ag staidéar sa chéad bhliain ar an gcúrsa, Fiontraíocht Cócaireachta. Tá Kate Colivet ó Phort Lairge sa chéad bhliain ar an gcúrsa Eolaíocht Tomhais Chliniciúil i Sráid Chaoimhín; tá Deborah Ní Riain ó Chorcaigh ag déanamh staidéar ar an gCócaireacht i Sráid Chathail Brugha agus tá Jack Ó Tuathail atá páirteach sa Scéim don dara bliain ag staidéar Eolaíocht Tomhais Chliniciúil chomh maith i Sraid Chaoimhín.

Go dtí seo, tá turas go dtí Oireachtas na Samhna, Céilí Mór, seisiúin cheoil, grúpaí comhraite Gaeilge agus oícheanna sóisialta eagraithe acu do mhic léinn DIT. Beidh neart imeachtaí ar siúl ó seo go dtí mí Aibreáin, ina measc, turas go Gaeltacht na Rinne; féile Sheachtain na Gaeilge ón 1-3 Márta; scóráil scioptha agus neart eile! Coinnigh súil ar:  www.facebook.com/cumanngaelach.dit

 
Mic Léinn i Scéim Chónaithe Ghaeilge ITBÁC 2014/15

Scéim Chónaithe Ghaeilge Smaoineamh 2 2014/15

Agus cé hiad na mic léinn a roghnaíodh le bheith san árasán in 2014/15? Is mac léinn é Jack Ó Tuathail atá díreach bogtha go Baile Átha Cliath ó Cheatharlach le staidéar a dhéanamh ar an Eolaíocht Tomhais Chliniciúil i Sráid Chaoimhín. Chuir Jack isteach ar spás a fháil san árasán Gaeilge de dheasca an tsuim atá aige i gcultúr na Gaeilge agus mar an gCathaoirleach nua ar an gCumann Gaelach san institiúid i mbliana, is cosúil go mbeidh gach deis aige an ghné seo a chur chun cinn go suntasach!

Jack Scéim 2014/15

Suimiúil go leor, tá bean óg eile san árasán ag déanamh staidéir ar an gcúrsa ceannann céanna le Jack, an Eolaíocht Tomhais Chliniciúil. Is mac léinn í Cíobha Hennessy as Contae Shligigh atá tar éis bogadh ó thaobh amháin den tír go dtí an taobh eile i mbliana! Tá Cíobha lonnaithe i Sráid Chaoimhín anois ar bhonn laethúil chomh maith agus chuir sí isteach ar an scéim ‘chun feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge agus chun deiseanna í a labhairt a thapú’.

Cíobha Scéim 2014/15 

Is as Co. Loch Garman í Hayley Miller agus tá sí sa chéad bhliain chomh maith. Tá Hayley ag déanamh staidéir ar an Oideachas Luath-Óige agus tá sí lonnaithe ar champas nua na hinstitiúide i nGráinseach Ghormáin ar bhonn laethúil, a thaitníonn go mór léi. D’fhreastail Hayley ar ghaelscoil agus tá grá aici don Ghaeilge ó shin.

Hayley Scéim 2014/15 

Tá mac léinn ailtireachta san árasán leis atá ag léiriú an-tallann cheana féin agus Diarmuid Wolfe an t-ainm atá air. Is as Baile Bhúirne, Co. Chorcaí do Dhiarmuid agus tá sé ag déanamh staidéir ar an Ailtireacht i Sráid Bolton. Tá an-spéis ag Diarmuid an Ghaeilge a inspreagadh i scoláirí ar shlí éifeachtach nua agus tá go leor smaointe cruthaitheacha léirithe aige cheana féin agus é díreach trasna thairseach an árasáin!

Diarmuid Scéim 2014/15

Is mac léinn eile í Ciara Ní Mhathúna as Droichead na Corann, Áth Dara, Luimneach. Tá Ciara sa chéad bhliain agus tá sí ag déanamh staidéir ar an Optaiméadracht i Sráid Chaoimhín. Deir Ciara gur chuir sí isteach ar an scéim chónaithe toisc gur fhreastail sí féin ar ghaelcholáiste, Laurel Hill Coláiste, agus go bhfuil sí ag iarraidh spiorad na Gaeilge a choimeád léi ón scoil le linn a saoil agus gur chreid sí go mbeadh an t-árasán an modh is fearr chun é seo a dhéanamh. Chomh maith leis sin, creideann Ciara go bhfuil an teanga páirt dár gcultúr agus dár dtraidisiún mar Éireannaigh agus gurb é an t-aon bhealach leis an teanga a chaomhnú ná í a spreagadh i measc daoine óga. Is iad seo na daoine a chinnteoidh go ndéanfar an teanga a sheachadadh ó ghlúin go glúin sa todhcaí dar léi. Mar a deir an seanfhocal, 'Tír gan teanga, tír gan anam!'

Ciara Scéim 2014/15

Is mac léinn eile í Ailbhe Nic Eoin atá sa dara bliain in ITBÁC. Is as Corca Dhuibhne, Co. Chiarraí í Ailbhe agus tá sí ag déanamh staidéir ar na hEalaíona Cócaireachta i Sráid Chathail Brugha. Bhí spéis ag Ailbhe a bheith ina cónaí san árasán chun a fheiceáil an mbeadh sí in ann maireachtáil as Gaelainn le scoláiri eile thuas i mBaile Átha Cliath!

Ailbhe Scéim 2014/15

Tá leathanach Facebook ag na mic léinn (An tÁrasán Gaeilge ITBÁC) a léireoidh na himeachtaí a bheidh ar siúl acu i mbliana leis an nGaeilge a chur chun cinn in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath!  

Guímid gach rath orthu! 

Mic léinn Scéim Chónaithe Ghaeilge ITBÁC, 2013/14

Scéim 2013

Cuireann Oifig na Gaeilge, ITBÁC scoláireachtaí ar fáil do mhic léinn le Gaeilge chun árasán a roinnt lena chéile trí mheán na Gaeilge. Is í an Ghaeilge teanga labharta an tí agus bíonn ar rannpháirtithe na scéime imeachtaí sóisialta agus cultúrtha a eagrú chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn sa choláiste agus i measc mhic léinn na hInstitiúide. Faigheann rannpháirtithe na scéime scoláireacht i dtreo táillí cíosa an árasáin agus is deis iontach í an scéim le bheith i do chónaí trí mheán na Gaeilge le mic léinn eile na hInstitiúide.

I mbliana tá seisear mhac léinn ag cónaí le chéile trí Ghaeilge agus beidh siad ag cur go leor imeachtaí Gaeilge spraíúil ar siúl do mhic léinn ar champais na hInstitiúide i mbliana. Beidh na himeachtaí go léir fógraithe ar leathanach Facebook an Chumainn Ghaelaigh ag https://www.facebook.com/cumanngaelach.dit agus tá rannpháirtithe na scéime sásta cabhrú le mic léinn ar spéis leo an Ghaeilge; bí ag fáire amach dóibh agus bí i dteagmháil leo.

Ó Chlé: Dermot Watchorn, chéad bhliain Eagrú Imeachtaí in ITBÁC Shráid Chathail Brugha a d’fhreastal ar Ghaelcholáiste Cheatharlach agus taitníonn damhsa HipHop go mór leis!

Tara Ní Cheilleacháir, chéad bhliain Scannánaíocht & Craoltóireacht le Gaeilge in ITBÁC, Sráid Aungier ón Mhuileann gCearr agus ionadaí ar fhoireann Seoltóireachta na hÉireann.

Carisa Ní Shioradáin, chéad bhliain Cothú an Duine agus Diaitéitic i Sráid Chaoimhín ón gCeannanas Mór i gContae na Mí, Cinnire i gColáiste na bhFiann agus is spéis léi Drámaíocht, Snámh agus marcaíocht ar chapall.

Siobhán Nic Uidhir, mac léinn ceathrú bliana le hIriseoireacht agus Fraincis i Sráid Aungier ó Bhaile Chláir, Contae na Gaillimhe agus tá Siobhán tar éis filleadh ó théarma Erasmus sa Fhrainc agus is ball an-ghníomhach í ar choistí, Cumann Gaelach agus Cumann Drámaíochta ITBÁC.

Robbie Ó Cearrbhaill atá ag déanamh staidéir ar an gCeol sa chéad bhlain i Ráth Maonais agus Rae Chatham ó Bhearna i gContae na Gaillimhe agus tá á chroí sa cheol-casann sé an pianó agus an orgán.  

Stiofáin Ó Connachtaigh (le feiceáil sa ghrianghraf thíos) Cathaoirleach, Cumann Gaelach ITBÁC i 2012/13 páirteach sa Scéim arís i mbliana, mac léinn tríú bliana le hIriseoireacht agus Gaeilge i Sráid Aungier, imríonn sé Péil Ghaelach agus casann sé an bosca ceoil.

 

Na Mic Léinn i Scéim Chónaithe Ghaeilge ITBÁC 2012/2013

Clé go deas: Ó Chumann Gaelach ITBÁC, Ciara Hogan, Stiofán Ó Connachtaigh (Scéim Cónaithe 2012 agus 2013), an tOllamh Brian Norton, Uachtarán ITBÁC, Pádraig Ó Dúbhshláine (Scéim Chónaithe 2012), Ailbhe Ní Riain agus a gcara ag Bronnadh Ghradaim na gCumainn, ITBÁC 2012/13.

Na Mic Léinn i Scéim Chónaithe Ghaeilge ITBÁC 2011/2012

Scéim 2010/11 mic léinn

Mic léinn Scéim Chónaithe Ghaeilge ITBÁC 2010/11 suite i gCúl an Tí, Cúinne na Gaeilge, Shráid Aungier:

(clé go deas) Jack de Faoite, Christina Nic Aodha, Jenny Goggin, Niall Ó Murchú, Micheál Ó Breasail agus Caitlín Ní Cholmáin.

Na Mic Léinn i Scéim Chónaithe Ghaeilge ITBÁC 2009/2010

Scéim Cónaithe 2009/10 Grianghraf

Roinnt de rannpháirtithe na scéime, 2009/10 i dteach na scéime i Ráth Maonais – (ar chúl, clé go deas) Deaglán Mac Aoidh & Jennifer Goggin (chun tosaigh, clé go deas) Sinéad Ní Bhriain & Sorcha Ní Laoire.

 

Na Mic Léinn i Scéim Chónaithe Ghaeilge ITBÁC 2008/2009

 

Rannpháirtithe na scéime 08/09 – (clé go deas) Susan Mc Daid, Fiona Lemasney, Clár Ní Chuileann agus Aoife Ní Ghlaicín-Riain.

Back to Top