search www     search physics.dit.ie


Home > Physics OLD
physics_homepage_logo.jpg
    why study physics?  
  staff programmes
research postgrads
news resources  
location

DIT School of Physics and Clinical & Optometric Sciences
Dublin Institute of Technology
Kevin Street, Dublin 8, Ireland
tel: +353 1 402 4559
fax: +353 1 402 4988


 

Physics and Clinical & Optometric Sciences  at Ireland's Dublin Institute of Technology is active in research areas from nanotechnology & materials science to optics to medical physics and has pioneered Problem Based Learning as a delivery method for undergraduate ordinary and honours Physics degrees.

Tá Scoil na Fisice in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath gníomhach i mbun taighde i réimsí éagsúla, an nanaitheicneolaíocht & eolaíocht ábhair, an optaic agus an fhisic mhíochaine.  Tá ceannródaíocht déanta maidir le Foghlaim Bunaithe ar Fhadhbanna a chur chun cinn mar mhodh teagaisc don bhunchéim san Fhisic ar an ngnáthléibhéal agus ar an ardleibhéal.

The School offers Level 7 and Level 8 primary degrees (BSc), as well as masters (MPhil) and doctorate (PhD) qualifications and was the first in Ireland to offer a nanotechnology undergraduate degree. These Dublin-based DIT degrees have been designed with industry input and emphasise the applied nature of the field and may include industrial placement or opportunities for travel abroad.

Cuirtear bunchéimeanna ag Leibhéal 7 agus ag Leibhéal 8 (BSc) ar fáil sa Scoil, chomh maith le céimeanna Máistreachta (MPhil) agus dochtúireachta (PhD). Ba í an chéad scoil in Éirinn í a chuir bunchéim sa nanaitheicneolaíocht ar fáil.  Rinneadh na céimeanna seo de chuid ITBÁC, atá á gcur ar fáil i mBaile Átha Cliath, a leagan amach tar éis dul i gcomhairle le lucht tionsclaíochta agus bíonn béim ar ghnéithe feidhmeacha den réimse agus deis socrúcháin le lucht tionsclaíochta nó taisteal thar lear i gceist go minic. 

Follow this link for more on our Undergraduate programmes and student experience.

You can also find out more about our research and research opportunities for prospective PhD students.

 Hourly Paid Employment Opportunity

School of Physics and Clinical & Optometric Sciences  in the Media:

Dr. Robert Howard presented the Tyndall lecture series on the Physics of martial arts in various institutes around Ireland in early 2014. This lecture series is sponsored by the Institute of Physics. Click here for more on the event.

Dr. Howard was also featured in an issue of the Irish Times magazine in December 2013. If you would like to read his career advice for second level students considering Physics as an option ‌c‌lick  here.

See the School blog below for School related news and news from the world of science, and follow us on Facebook.  

 


Physics Blog
Websites associated with the School:
FOCAS Institute IEO optometry WebCT  
   
programmesresearchpostgradsstaffresourcesblogstreetmapoptometrydisclaimerdit main site
M81 Spiral Galaxy