This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Induction Schedule for September 2017

College Induction Schedule

Programme Code Programme Title Campus Time & Duration

DT366

Accounting & Finance

Cuntasaíocht & Airgeadas

Room 4-068

Fourth Floor

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

Mon 4th Sept, 09.00am

DT101

Architecture

Ailtireacht

Ground Floor

DIT, Bolton Street

click here for map & directions 

9.15am,Tue 5th Sept '17

DT175

Architectural Technology

Teicneolaíocht Na hAiltireachta

Ground Floor

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

Tue 5th Sept '17

9.15am 

DT104

Auctioneering, Valuation & Estate Agency

Ceantálaíocht, Luacháil & Gníomhaireacht Eastáit

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

9.15am,

Tue 5th Sept '17

DT003/DT003A

Automation Engineering

Innealtóireacht Uathoibrithe

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

09.15am,

Wed 6th Sept '17

DT011

Aviation Technology

Eitlíochta Teicneolaíochta

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

09.15am,

Wed 6th Sept '17.

DT007

Automative Management & Technology

Bainistíocht & Teicnealoaíocht Ghluaisteán

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

09.15am,

Wed 6th Sept '17.

DT418

Baking and Pastry Arts Management

Bainistíocht Ealaíon na mBáicéireachta & na Taosránaíochta

Room 25,

DIT, Cathal Brugha St.

click here for map & directions 

Mon 4th Sept,

09.00 - 17.00

Tue 5th Sept,

09.00 - 17.00

DT206

Biomedical and Molecular Diagnostics

Diagnóisic Bhithleighis agus Mhóilíneach

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

1pm,Tue 5th Sept '17

DT417

Bar and Beverage Management and Entrepreneurship

Bainisteoireacht & Fiontraíocht Beár & Deoch

Room 42,

DIT, Cathal Brugha Street

click here for map and directions 

Mon 4th Sept,

09.00 - 17.00

Tue 5th Sept,

09.00 - 17.00

DT204

Biomedical Science

Eolaíocht Bhithleighis

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

1pm,Tue 5th Sept '17

DT226A

Biomolecular Science

Eolaíocht Bhithmhóilíneach

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

1pm,Tue 5th Sept '17

DT259

Biosciences

Eolaíochtaí Bitheacha

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

1pm,Tue 5th Sept '17

DT005

Building Services Engineering (HVACR)

Innealtóireacht Sheirbhísí Foirgníochta (HVACR)

This programme is run over two sites

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

09.15am,

Wed 6th Sept '17 (Bolton St Induction Session)

(kevin St Induction Session TBA)

DT354

Business Computing

Ríomhaireacht Ghnó

Room 3-073     

Floor 3   

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

Wed Sept 6th, 10.00am 

DT302

Business Analytics

Anailísíocht Ghnó

Room 3-073 

Third Floor

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

Wed 6th Sept, 10.00am

DT321

Business & Law

Gnó & Dlí

Room 3-073

Third Floor

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

Mon 4th Sept, 9.30am 

DT365

Business & Management

Gnó & Bainistíocht

Room 4-027

Fourth floor

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

Mon 4th Sept, 11.30am 

DT324

Business Management

Bainistíocht Gnó

Room 4-029

Fourth Floor

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

Mon 4th Sept, 10.00am

DT315

Business Studies

Staidéar Gnó

Room 5-034

5th Floor

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

Mon 4th Sept, 09.00am

DT299/DT299T

Chemical Science with Medicinal Chemistry

Eolaíocht Tomhais Chlinciúil

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

1pm,Tue 5th Sept '17

DT576

Child, Family and Community Studies / Léann Leanaí, Teaghlach agus Pobal

St Laurences Church,

DIT Grangegorman

Click for map & directions 

Tues 12th Sept,

16.00pm - 17.30pm

DT577

Child, Family and Community Studies / Léann Leanaí, Teaghlach agus Pobal

RD006, Rathdown House 

DIT Grangegorman

Click for map & directions 

Wed 12th Sept,

16.00hrs - 17.30pm

DT565

Chinese and International Business 

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

9am,Tue 5th Sept '17

DT004

Civil Engineering

Innealtóireacht Shibhialta

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

09.15am,

Wed 6th Sept '17

DT229

Clinical Measurement Science

Eolaíocht Tomhais Chlinciúil

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

1pm,Tue 5th Sept '17

DT506

Commercial Modern Music

Nuacheol Tráchtála

BIMM, Francis Street

click here for map & directions 

TBA

DT228

Computer Science

Eolaíocht Ríomhaireachta

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

9am,Tue 5th Sept '17

DT211/DT211C

Computer Science (Infrastructure)

Eolaíocht Ríomhaireachta (Infreastruchtúr)

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

9am,Tue 5th Sept '17

DT282

Computer Science (International)

Eolaíocht Ríomhaireachta (Idirnáisiúnta)

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

9am,Tue 5th Sept '17

DT533/DT533A

Contemporary Visual Culture

Cultúr Físiúil Comhaimseartha

St. Laurences Church

DIT, Grangegorman

Click for map & directions 

Tue 5th Sept,

10am - 12.30pm

DT117

Construction Management

Bainistíocht Foirgníochta

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

9.15am,

Tue 5th Sept '17

DT597

Creative and Cultural Industries

Tionscail Chruthaitheacha & Chultúrtha

St. Laurences Church

DIT, Grangegorman

Click for map & directions 

Tue 5th Sept,

10am - 12.30pm

DT568

Criminology / Coireolaíocht  (Full-Time)

RD005, Rathdown House,

DIT Grangegorman

Click for map & directions 

Sept 12th,

16.00pm - 17.30pm

DT550

Criminology / Coireolaíocht

RD005, Rathdown House

DIT Grangegorman

Click for map & directions 

Tue 12th Sept

16.00pm - 17.30pm

DT407

Culinary Arts

Ealaíona Cócaireachta

Room 13,

DIT, Cathal Brugha St.

click here for map & directions 

Mon 4th Sept

09.00 - 17.00

Tue 5th Sept

09.00 17.00

DT432D & INSPIRED

Culinary Arts

Ealaíona Cócaireachta

Room 14A,

DIT, Cathal Brugha St.

click here for map & directions 

Mon 4th Sept,

09.00 - 17.00

Tue 5th Sept,

09.00 - 17.00

DT416

Culinary Entrepreneurship

Fiontraíocht Cócaireachta

Room 16,

DIT, Cathal Brugha St.

click here for map & directions 

Mon 4th Sept,

09.00 - 17.00

Tue 5th Sept,

09.00 - 17.00

DT405

Culinary Science

Eolaíocht na Cócaireachta

Room 41,

DIT, Cathal Brugha St.

click here for map & directions 

Mon 4th Sept,

09.00 - 17.00

Tue 5th Sept,

09.00 - 17.00

DT545

Design (Visual Communication)

Dearadh - Cumarsáid Amhairc

St Laurences Church,

DIT Grangegorman

Click for map & directions 

 

Tues 5th Sept,

10am - 12.30pm

DT529

Drama (Performance)

Drámaíocht (Léiriú)

Theatre

163-167 Rathmines Road

DIT Rathmines 

click for map & directions

09.15 am

Wed, 6th Sept '17 

DT572

Early Childhood Education

Oideachas Luathaoise Leanaí

St. Laurences Church

DIT, Grangegorman

Click for map & directions 

Wed 6th Sept,

10.00am - 12.00pm

DT399

Economics & Finance

Eacnamaíocht & Airgeadas

Room 2-021

Second Floor

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

09.00am, Mon 4th Sept

DT008

Electronics & Communications Engineering

Innealtóireacht leictreonaice & Chumarsáide

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

TBA

DT009

Electrical & Control Engineering

Innealtóireacht Lectreach & Rialaithe

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

TBA

DT021

Electrical & Electronic Engineering

Innealtóireacht Leictreach & Leictreonaice

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

TBA

DT035/DT035A

Electrical Services & Energy Management

(Seirbhísí Leictreachais & Bainistíocht Fuinnimh)

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

TBA

DT712

Electrical Services & Energy Management

Seirbhísí Leictreachais & Bainistíocht Fuinnimh

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

TBA

DT010

Electrical Services Engineering

Innealltóireacht Sheirbhísí Leictreacha

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

TBA

DT066/DT066A

Engineering (General Entry)

Innealtóireacht (Iontráil Ghinearálta)

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

09.15am

Thur 7th Sept '17.

DT097/DT097A

Engineering (General Entry)

Innealtóireacht (Iontráil Ghinearálta)

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

09.15am,

Wed 6th Sept '17.

DT002

Engineering Systems Maintenance

Cothabháil Chórais Innealtoreachta

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

09.15am,

Wed 6th Sept

DT491

Environmental Health

Folláine Chomhshaoil

Room M209,

DIT Marlborough Street

click here for map & directions 

Wed 6th Sept, 13.00-17.00hrs

DT413

Event Management

Bainistíocht Imeachtaí

Foyer, 

DIT Cathal Brugha Street

Click for map & directions 

Tues 12th Sept,   13.45-17.30

Wed 13th Sept,    9.30- 16.0

Thur 14th Sept,  10.00- 17.00

DT504

Film and Broadcasting

Scannánaíocht & Craoltóireacht

Room 4-079, (4th Floor)

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

10am-1pm & 3pm-5pm

Thurs 7th Sept

DT546

Fine Art

Mínealaín

St. Laurences Church,

DIT Grangegorman

Click for map & directions 

Tue 5th Sept,

10.00am - 12.30pm

DT421

Food Innovation

Nuálaíocht an Bhia

Room 204,

DIT, Marlborough St,

click for map & directions 

Wed 6th Sept, 13.30 -17.00hrs 

DT404

Food Sales and Culinary Practice

Díolacháin Bhia agus Cleachtas Cócaireachta

Room 16A, 

DIT, Cathal Brugha St.

click here for map & directions 

Mon 4th Sept,

09.00 - 17.00

Tue 5th Sept,

09.00 - 17.00

DT424

Food Science & Management

Eolaíocht an Bhia & Bainistíocht

Room M204,

DIT, Marlborough St.

click here for map & directions 

Sept 6th, 13.30-17.00hrs

DT203/DT203T

Forensic & Environmental Chemistry

Ceimic Fhóiréinseach agus Chomhshaoil

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

1pm,Tue 5th Sept '17

DT508

Games Design

Dearadh Cluichí

Room 4-079, (4th Floor)

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

10am-1pm & 3pm-5pm

Thurs 7th Sept

DT112/DT112A

Geographic Science

Eolaíocht Gheografach

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

9.15am,

Tue 5th Sept '17

DT170

Higher Certificate in Buildings Management (Maintenance & Conservation)

Ardteastas I mbainistíocht foirgneamh

Ground Floor

DIT, Bolton Street

click here for map & directions 

Tue 5th Sept '17

9.15am 

DT408/DT408T

Hospitality Management

Bainistíocht Aíochta

Foyer, 

DIT Cathal Brugha Street

Click for map & directions 

Tues 12th Sept,   13.45-17.30

Wed 13th Sept,    9.00- 16.30

Thur 14th Sept   10.00- 17.00

DT408T

Hospitality Management

Bainistíocht Aíochta

Foyer, 

DIT, Cathal Brugha St.

click here for map & directions 

Tues 12th,   13.45-17.30

Wed 13th     9.00- 16.30

Thurs 14th 10.00- 17.00

DT8409

Hospitality Management

Bainistíocht Aíochta

DIT, Cathal Brugha St.

click here for map & directions 

TBA

DT223

Human Nutrition & Dietetics

Cothú an Duine & Diaitéitic

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

1pm,Tue 5th Sept '17

DT398

Human Resource Management

Bainistíocht Acmhainní Daonna

Room 2-025 

Second Floor

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

Mon 4th Sept, 10.30am

DT260

Industrial & Environmental Physics

Fisic Thionsclaíoch & Chomhshaoil

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

 

1pm,Tue 5th Sept '17

DT220

Industrial Mathematics

Matamaitic Thionsclaíoch

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

9am,Tue 5th Sept '17

DT255

Information Systems & Information Technology

Córais Faisnéise & Teicneolaíocht Faisnéise

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

.

9am,Tue 5th Sept '17

DT555/DT555A

International Business & Languages

(Chinese/French/German/Irish/Italian/ Spanish)

Gnó Idirnáisiúnta & Teangacha

(Sínis/Fraincis/Gearmáinis/Gaelige/Iodáilis/ Spáinnis)

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

9am,Tue 5th Sept '17

DT401/DT401T

International Hospitality Management

Bainistíocht Aíochta Idirnáisiúnta

Foyer, 

DIT Cathal Brugha Street 

Click for map and directions 

Tues 12th Sept,  1.45-5.30

Wed 13th Sept,   9.00-4.30

Thur 14th Sept,  10.00-5.00

DT544/DT544A

Interior Design

Intí Dearadh

St. Laurences Church

DIT, Grangegorman

Click for map & directions 

Tue 5th Sept,

10.00am - 12.30pm

DT532

Law / Dlí

Room 3-045

Third Floor 

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

Thur 7th Sept, 10am

DT582

Journalism

Iriseoireacht

Room 4-079, (4th Floor)

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

10am-1pm & 3pm-5pm

Thurs 7th Sept

DT517/DT517B

Languages & English Studies

Léann na dTeangacha agus an Bhéarla

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

9am,Tue 5th Sept '17

DT518/DT518A

Languages and International Tourism

(Chinese/French/German/Irish/Italian/ Spanish)

Teangacha & Turasóireacht Idirnáisiúnta

(Sínis/Fraincis/Gearmáinis/Gaelige/Iodáilis/ Spáinnis)

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

9am,Tue 5th Sept '17

DT411

Leisure Management

Bainistiú Fóillíochta

Foyer, 

DIT, Cathal Brugha St.

click here for map & directions 

Tues 12th Sept,  14.00-17.30

Wed 13th Sept,   9.00- 16.30

Thur 14th Sept,  10.00- 17.00

DT411H

Leisure Management

Bainistiú Fóillíochta

DIT, Cathal Brugha St.

click here for map & directions 

TBA

DT358

Logistics & Supply Chain Management

Loighistic & Bainistíocht An tSlabhra Solá

Room 2-024 

Second Floor

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

Mon 4th Sept, 09.30am 

 

DT303

Marketing

Margaíocht

Room 2-046

Second Floor

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

Tue 5th Sept, 14.30pm

DT341

Marketing

Margaíocht

Room 3-068

Third Floor 

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

Mon 4th Sept, 10.30am

DT205

Mathematical Sciences

Eolaíocht Mhatamaiticiúil

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

9am,Tue 5th Sept '17

DT006/DT066A

Mechanical Engineering

Innealtóireacht Mheicniúil

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

09.15am,

Wed 6th Sept '17.

DT710

Medical Device Innovation

Núail i bhFeistí Leights

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

09.15am

Thur 7th Sept '17.

DT261

Medicinal Chemistry & Pharmaceutical Sciences

Ceimic Mhíochaineach & na hEolaíochtaí Cógaisíochta

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

1pm,Tue 5th Sept '17

DT501

Music

Ceol

Theatre

163-167 Rathmines Road

DIT Rathmines 

click for map & directions 

09.15 am

Wed, 6th Sept '17 

DT528/TR009

Music Education

Oideachas Ceol

DIT, Rathmines Road

click for map & directions 

TBA

DT080B

Networking Applications & Services

Feidhmchláir agus Seirbhísí Líonraithe

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

TBA

DT080/DT080A

Networking Technologies

Teicnealaíochtaí Líonraithe

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

TBA

DT420

Nutraceuticals in Health & Nutrition

Nútraiceodaigh i Sláinte & Cothú

Room M209

DIT Marlborough Street

Click for map & directions 

Sept 6th, 13.30 - 17.00hrs 

DT219

Ophthalmic Dispensing

Dáiliúchán Oftalmach

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street

9am,Tue 9th Sept '17

DT224

Optometry

Optaiméadracht

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

1pm,Tue 5th Sept '17

DT442

Pharmaceutical Healthcare

Cúran Sláinte Chógaisíochta

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street

9am,Tue 9th Sept '17

DT425

Pharmacy Technician Studies

Staidéar Theicneora Cógaslainne

Room MG11,

DIT Marlborough Street,

Click for map & directions 

Wed Sept 6th, 13.30 - 17.00hrs

DT6425

Pharmacy Technician Studies

Staidéar Theicneora Cógaslainne

DIT Cathal Brugha Street

Click for map & directions 

TBA

DT559

Photography

Fótagrafaíocht

DIT, Grangegorman

Click for map & directions 

TBA

DT221

Physics with Energy and Environment

Fisic le Fuinneamh agus Comhshaol

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

1pm,Tue 5th Sept '17

DT235

Physics with Medical Physics & Bioengineering

Fisic le Fisic Leighis & Bithinnealtóireacht

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

1pm,Tue 5th Sept '17

DT222

Physics Technology

Teicneolaíocht na Fisice

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

1pm ,Tue 5th Sept '17

DT596/DT596B

Print and Digital Media Technology Management

Bainistiú Tecineolaíocht na Meáin Phriontála & Dhigiteacha

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

9.15am,

Tue 5th Sept '17

DT001

Product Design

Dearadh Táirgí

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

09.15am

Thur 7th Sept '17.

DT110

Property Economics

Eacnamaíocht Réadmhaoine

Ground Floor

DIT, Bolton Street

9.15am,Tue 5th Sept '17

DT225

Public Health Nutrition

Cothú Sláinte Poiblí

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

1pm,Tue 5th Sept '17

DT111/DT111A

Quantity Surveying & Construction Economics

Suirbhéireacht Chainníochta & Eacnamaíocht Foirgníochta

Ground Floor

DIT, Bolton Street

9.15am,Tue 5th Sept '17

DT360

Retail Management & Marketing

Bainistíocht Mhiondíolaíochta & Margaíocht

Room 4-079

Fourth Floor 

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

Mon 4th Sept, 15.15pm 

DT343

Retail & Services Management

Bainistíocht Mhiondíola & Seirbhísí

Room 4-079

Fourth Floor

DIT Aungier Street 

click for map & directions 

Mon 4th Sept, 1.00pm 

DT201

Science (General Entry)

Eolaíocht Ghinearálta

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

1pm,Tue 5th Sept '17

DT212

Science (General Entry)

Eolaíocht Ghinearálta

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

1pm, Tue 5th Sept '17

DT227

Science with Nanotechnology

Eolaíocht le Nanaitheicneolaíocht

Gleeson Hall,

Ground Floor , 

DIT Kevin Street 

Click for map & directions 

1pm,Tue 5th Sept '17

DT571

Social Care

Cúram Sóisialta

St. Laurences Church

DIT, Grangegorman

Click for map & directions 

Wed 6th Sept,

10am - 12.00pm

DT9003

Social Care Leadership & Management / Ceannaireacht agus Bainistíocht Cúraim Shóisialta

RD004, 

DIT Grangegorman

Click for map & directions 

Wed 12th Sept,

14.00pm -16.00pm

DT106

Spatial Planning & Environmental Management

Pleanáil Spásúlachta & Bainistíocht Chomhshaoil

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

9.15am,

Tue 5th Sept '17

DT169

Timber Product Technology

Teicneolaíocht Táirge Adhmaid

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

9.15am,

Tue 5th Sept '17

DT406/DT406T

Tourism Management

Bainistiú Turasóireachta

Foyer, 

DIT Cathal Brugha Street

Click for map & directions 

Tues 12th   13.45-17.30

Wed 13th     9.00- 16.30

Thurs 14th 10.00- 17.00

DT412

Tourism Marketing

Margaíocht na Turasóireachta

Foyer, 

DIT Cathal Brugha Street

Click here for map & directions 

Tues 12th Sept,  14.00-17.00

Wed 13th Sept,   9.00- 16.30

Thur 14th Sept,  10.00- 17.00

DT028

Transport Operations & Technology

Oibríochtaí & Teicnealaíocht Iompair

DIT, Bolton Street

click here for map & directions

09.15am

Thur 7th Sept '17.

DT598

Visual Merchandising and Display

Amharcmharsantú & Taispeántas

St. Laurences Church

DIT, Grangegorman

Click for map & directions 

Tue 5th Sept,

10am - 12.30pm