Update for week of 06 February 2017

Saineolaithe le Gaeilge in ITBÁC/Experts with Irish in DIT

Ba mhaith le ITBÁC cur leis an liosta de ‘Saineolaithe le Gaeilge’ atá le fáil san Institiúid chun freastal ar iarratais ó na meáin Ghaeilge.

DIT would like to develop our list of ‘Experts with Irish’ to meet requests from Irish language media. 

Más ball foirne nó comhalta taighde thú in ITBÁC a theastaíonn uait d'ainm a chur lenár mbunachar sonraí le bheith mar Shaineolaí le Gaeilge, ba bhreá linn cloisteáil uait!   Bheimis thar a bheith buíoch dá dtiocfadh leat an fhoirm seo a chomhlánú agus beimid ag súil go mór le cloisteáil uait!

Tá saineolaithe le fáil in ITBÁC chun agallaimh a dhéanamh trí mheán na Gaeilge ar réimse leathan d’ábhair lena n-áirítear:

  • na meáin; oideachas luathaoise léanaí; teangacha; ceol; na healaíona cócaireachta; Ollscoil Teicneolaíochta do Bhaile Átha Cliath; turasóireacht; eacnamaíocht; matamaitic; na heolaíochtaí; innealtóireacht; ailtíreacht; dearadh agus uirbeachas agus eile.

If you are a Staff Member or a Research Fellow in DIT with Irish who would like to add your name to our list of Experts, we would be delighted to hear from you.   Please complete this form with your details and we will add your name to our database. We look forward to hearing from you!

DIT has a number of experts who are available for media interviews in the Irish language in fields such as:

  • media; early childhood education; languages; music; culinary arts; Technological University for Dublin; tourism; economics; maths; sciences; engineering; architecture; design and urbanism and more.

Contact the Irish Language Officer Siobhán / Gráinne for DIT Experts contact details and for help with any Irish language media enquiries –01 4027043 / 087 9807288 / gaeilge@dit.ie.