This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Irish Language Policy and Irish Classes

Oifig na Gaeilge is working to promote the Irish language in every way possible in TU Dublin. We would like to refer you to TU Dublin's commitment and obligations under the Official Languages Act.

Oifig na Gaeilge in conjunction with the Staff Development Department provides staff and students with the opportunity to develop and improve their competence in Irish.

The classes are aimed at various levels to suit the participants, are based in various TU Dublin campuses, are free of charge and above all else, are enjoyable!

Please click here for more information regarding classes.

 

Polasaí Gaeilge agus Ranganna Gaeilge Foirne, ITBÁC

Tá an Ghaeilge á spreagadh agus á neartú ag Oifig na Gaeilge in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC). Mar eagraíocht phoiblí, tá dualgas ar ITBÁC riachtanais Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chomhlíonadh agus ta gach eolas ag https://www.dit.ie/oifignagaeilge/achtnadteangachaoifigiula/

Cuireann Oifig na Gaeilge i gcomhar leis an Rannóg Oiliúna agus Forbartha Foirne Ranganna Gaeilge ar fáil d'fhoireann ITBÁC. Tá sé mar aidhm ag na Ranganna Gaeilge, forbairt agus feabhas a chur ar inniúlacht agus cumas labhartha Gaeilge na foirne.

Díríonn na ranganna ar leibheíl éagsúla cumais agus tá siad lonnaithe in ionaid éagsúla de chuid na hInstitiúide. Tá siad saor in aisce agus thar a bheith taitneamhach!

Tá gach eolas mar gheall ar na Ranganna Gaeilge le fáil anseo: https://www.dit.ie/oifignagaeilge/rangannagaeilge/

 

Tuilleadh Eolais / Further Information:

Siobhán Nic Gaoithín

Oifigeach na Gaeilge | Irish Language Officer

Oifig an Uachtaráin | The Office of the President

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath | Dublin Institute of Technology

Seomra 5036, Urlár 5 | Room 5036, Floor 5

Sráid Aungier | Aungier St.

Baile Átha Cliath 2 | Dublin 2

T: 01 4027043 / 087 9807288

R: gaeilge@dit.ie

G: https://www.dit.ie/gaeilge

https://www.facebook.com/oifig.nagaeilgedit