To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Aimsigh Do Chúrsa

Aimsigh do thodhchaí i measc níos mó ná 400 cúrsa fochéime, iarchéime, taighde, páirtaimseartha agus cúrsaí oíche.

Staidéar

Ag OT Baile Átha Cliath, bainfidh tú amach céim atá aitheanta go hidirnáisiúnta agus a bhéarfaidh neart deiseanna duit chun todhchaí mhór a bheith romhat amach.

Taighde

Is Institiúid í OT Baile Átha Cliath atá gníomhach go domhanda, cuimsitheach agus feasach de réir taighde.

Nuacht

Féach ar gach rud

Scoláireachtaí Gaeltachta do Mhic Léinn agus Baill Foirne OT Baile Átha Cliath

Tá Oifig na Gaeilge, OT Baile Átha Cliath ag cur scoláireachtaí ar fáil do bhaill foirne reatha ITBÁC agus do mhic léinn ITBÁC ar mian leo seachtain a chaitheamh ar chúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht an samhradh seo.

Mic Léinn ag teastáil le hobair dheonach a dhéanamh le linn Ionduchtú OT Baile Átha Cli

Tá sé mar aidhm ag Saol an Champais in OT Baile Átha Cliath – Campas na Cathrach a chinntiú go mbeidh Seachtain Ionduchtaithe OT Baile Átha Cliath níos tarraingtí agus dírithe rud beag níos mó ar mhic léinn, le go leor mic léinn ar fáil lena bpiaraí nua a threorú timpeall.

Comhoibrigh

Tá OT Baile Átha Cliath tiomanta i dtreo caidrimh ríthábhachtacha a chothú lenar bpobal atá ag fás i gcónaí go háitiúil, go náisiúnta agus idirnáisiúnta agus a bhaineann leas as cumhacht an léinn agus na fionnachtana chun an saol a athrú do dhaoine agus leas an phobail a chur chun cinn.

Taithí na Mac Léinn

Tá campas cairdiúil ag OT Baile Átha Cliath le os cionn 20,000 mac léinn ó gach cearn den domhan agus ó chúlraí éagsúla agus is áit spraíúil agus spreagúil í le bheith ag foghlaim agus le bheith i do mhac léinn. Ó spóirt go clubanna agus imeachtaí cultúrtha, tá gach rud ag pobal OT Baile Átha Cliath.

 

 

TUDublin-crop

X