To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Acmhainní a chur ar fáil agus Sochair

Fáilte romhat chuig leathanaigh ghréasáin na rannóige Acmhainní a chur ar fáil agus Sochair, rannóg atá mar chuid de Roinn na nAcmhainní Daonna. Is iad cúraimí na rannóige seo ná déileáil le gach gné den phróiseas earcaíochta agus scagtha don Institiúid, déileáil le saincheisteanna a ghabhann le conarthaí fostaíochta, agus riarachán a dhéanamh ar chineálacha éagsúla neamhláithreachta agus ar chomhaid phearsanra.

Tá eolas ar fáil ar na leathanaigh ghréasáin seo i leith na réimsí tábhachtacha a bhfuil muid freagrach astu, i dteannta ceisteanna coitianta a chuirtear maidir le céard a bhíonn ar bun againn.

Idir an dá linn, tá súil againn go dtiocfaidh tú ar an eolas atá uait trí na naisc ar chlé a chliceáil. An méid sin ráite, tá fáilte mhór romhat teagmháil a dhéanamh le ball ar bith den fhoireann a bheidh lánsásta cúnamh a thabhairt duit maidir le ceist ar bith atá agat.

Is féidir teacht ar shonraí teagmhála gach ball den fhoireann anseo.