This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Fondúireacht ITBÁC

Carthanas cláraithe í Fondúireacht ITBÁC (CHY 14226) a bunaíodh chun tacú le ITBÁC ina misean mar institiúid chuimsitheach ardoideachais. Spreagann an Fhondúireacht tacaíocht dhaonchairdiúil do ITBÁC ó chéimithe, ón bhfoireann, ó dheontóirí agus ó chairde. Tá ról ríthábhachtach ag an daonchairdeas chun cistí a fháil agus chun na hacmhainní a thairgfear do mhic léinn amach romhainn a fheabhsú.

TÁ TUILLEADH EOLAIS FAOI FHONDÚIREACHT ITBÁC AR FÁIL ANSEO