Nuacht

Fáilte

Tá cláir i gcúram sóisialta, oideachas luath-óige, teangacha, dlí agus coireolaíocht á gcur ar fáil ag ITBÁC le hos cionn 40 bliain.

Tá eolas mionsonraithe ar ár láithreán gréasáin maidir lenár gcúrsaí, leis an bhfoireann, le taighde agus acmhainní do mhic léinn atá súil againn a bheidh tairbheach duit. 

_0009_Kevin Lalor pic May 2014.jpg

An Dr Kevin Lalor, Ceann Scoil na dTeangacha, an Dlí agus na nEolaíochtaí Sóisialta.