Dr. Siobhán Ní Laoire

Background

PhD (1998, UCD); Diploma in Applied Linguistics and Language Teaching (TCD, 1985); MA (By Research Dissertation, 1984, UCD); BA (Irish and Music, 1980, UCD)

 

Previous appointments / Ceapacháin eile

Head of Dept. of Languages and Assistant Head of School of Languages, Law and Social Sciences. [Feb. 2013-Sept. 2015]

Assistant Professor, School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies.[1990 – 2005]

Lecturer (seconded), Department of Irish, St Patrick's College, Dublin City University. [2000 – 2002]

Lecturer (part-time), Institute of Irish Studies, University of  Liverpool; Research Assistant (part-time), School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies (Bibliography of Irish Linguistics and Literature project); Lecturer (part-time), Department of Irish, St. Patrick’s College, Drumcondra. [Concurrent, 1988-90]

Assistant Lecturer, Department of Modern Irish, UCD. [1986-88]

Assistant Lecturer, Department of Irish, Carysfort College of Education. [1984-86]

Translator, Rannóg an Aistriúcháin / Translation Section (permanent appointment), Houses of the Oireachtas, Kildare St., Dublin 2. [May – Sept. 1985]

Sociolinguistics and the sociolinguistics of Irish; Stylistic variation in Irish; The Irish Song Tradition; Modern and Early Modern Irish literature.

 

2016. ‘Irish-English code-switching: a sociolinguistic perspective’ in Hickey, Ray (ed.) Sociolinguistics in Ireland London: Palgrave Macmillan, 81- 106.

2012 ‘Teangacha i dteagmháil: Cómhalartú, Piseanú agus Criólú’ [Languages in contact:  codeswitching, pidginisation and creolisation] in Tadhg Ó hIfearnáin and Máire Ní  Neachtain (eds.) An tSochtheangeolaíocht: feidhm agus tuairisc Baile Átha Cliath: Cois Life, 49-66.

2009 ‘Ionramháil stíle mar chleachtas sóisialta: códmhalartú agus iasachtaíocht i gcorpas comhaimseartha Gaeilge [‘Stylistic variation as social practice: codeswitching and borrowing in a contemporary Irish language corpus’]. Léachtaí Cholm Cille 39, 188-219.

2008 ‘TG4, an Ghaeilge agus pobail na Gaeilge’ [‘TG4, the Irish language and Irish-language speech communities: a variationist perspective’] in Eithne O’Connell, John Walsh agus Gearóid Denvir (eds.)  TG4 @10: Deich mbliana de TG4. Gaillimh: Cló Iar-Chonnachta, 71-90; 191-4.

2006 Doyle, Aidan and Siobhán Ní Laoire (eds.) Aistí ar an Nua-Ghaeilge in Ómós do Bhreandán Ó Buachalla [Essays on Modern Irish in honour of Breandán Ó Buachalla] Baile Átha Cliath: Cois Life. 215 pp. 

2000 'Traidisiún an ghearáin: an díospóireacht faoi Ghaeilge na Gaeltachta inniu' [‘The complaint tradition: the debate on Gaeltacht Irish today’] in Liam Mac Mathúna, Ciarán Mac Murchaidh agus Máirín Nic Eoin (eag.) Teanga, pobal agus réigiún: Aistí ar chultúr na Gaeltachta inniu [Language, community and region: essays on Gaeltacht culture today] Dublin: Coiscéim.  34-47.

1994 ‘Meyer, Kuno Eduard (1858-1919)’ in R.E. Asher (ed.) Encyclopedia of language and linguistics Oxford: Pergamon Press.  2485-6. 

1993 ‘Traditions of spoken language study in Ireland’. Irish Review 14, 65-73.

1990  Scoil an Léinn Cheiltigh: tuarascáil leathchéad bliain/ School of Celtic Studies: fiftieth anniversary report, 1940-90.  Dublin: School of Celtic Studies. (Biographical research in association with Rolf Baumgarten)

1988 ‘Preliminaries to a study of register in Modern Irish.’ Language Culture and Curriculum 1, 289-301.

1987 Mise: Seán Ó Ríordáin 1916-1977. Dublin: University College Dublin.  (Exhibition and Catalogue, with others)   

1986 Bás Cearbhaill agus Farbhlaidhe  (Leabhair Thaighde, 48). Dublin: An Clóchomhar. 97 pp.

Selected reviews and editing  / Léirmheasanna agus eagarthóireacht

William Lamb Scottish Gaelic speech and writing: Register variation in an endangered language Belfast 2008. Reviewed in Scottish Language 27 (2008) 115-118.

‘Amhráin ar an sean-nós ...’. Review of three archive releases (with notes) of traditional song in Irish. Irish Folk Music Studies/ Éigse Cheol Tíre 5-6, (92-3) 2001.

Research and text editing of notes for the CD series from RTÉ sound archives: Pádraig O'Keeffe: the Sliabh Luachra Fiddle Master RTÉ CD 174 (1992); Denis Murphy: music from Sliabh Luachra RTÉ CD 183 (1994); Séamus Ennis: the return from Fingal RTÉ CD 199 (1997); Elizabeth Crotty: concertina music from West Clare RTÉ CD 221 (1999); Labhrás Ó Cadhla: amhráin ó Shliabh gCua RTÉ CD 235 (2000).

 

 

 

 

 

Cathaoirleach / Chair: MA sa Ghaeilge Fheidhmeach / MA in Applied Irish

Ball / Board member: Coimisiún Logainmneacha / Placenames Commission https://www.logainm.ie/ga/inf/coiste

Ball / Board member: Irish Traditional Music Archive (ITMA) / Taisce Cheol Dúchais Éireann  http://www.itma.ie/about/about-the-itma

 

siobhan-nilaoire-380x200
  • Teaching Areas

    UG Teaching: Range of Language and Literature modules on BA Journalism with a Language (Gaeilge) and BA Media Arts with a Language (Gaeilge)

    PG teaching:  Sociolinguistics; Research methods; Stylistics; Oral and aural skills; Media studies