Programmes & Courses - Study at DIT

To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

OK

Undergraduate Degree Programmes

Filter by college

Filter by subject area

Or browse A-Z of Courses

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
CAO Code Title Course Type Duration
DT6522 Access Foundation Programme / An Bonnchlár Rochtana Undergraduate 1 year
DT203 Analytical Chemistry (Environmental, Forensic & Pharmaceutical) / Ceimic Anailíseach (Chomhshaoil, Fóiréinseach & Cógaisíochta) Undergraduate 4 years
DT101 Architecture / Ailtireacht Undergraduate 5 years
DT175 Architectural Technology / Teicneolaíocht Na hAiltireachta Undergraduate 4 years
DT104 Auctioneering, Valuation & Estate Agency / Ceantálaíocht, Luacháil & Gníomhaireacht Eastáit Undergraduate 3 years
DT003 Automation Engineering / Innealtóireacht Uathoibrithe Undergraduate 3 years
DT007 Automotive Management & Technology / Bainistíocht & Teicnealoaíocht Ghluaisteán Undergraduate 3 years
DT011 Aviation Technology / Eitlíochta Teicneolaíochta Undergraduate 3 years
DT418 Baking and Pastry Arts Management / Bainistíocht Ealaíon na mBáicéireachta & na Taosránaíochta Undergraduate 3 years
DT8418 Baking and Pastry Arts Management / Bainistíocht Ealaíon na mBáicéireachta & na Taosránaíochta Undergraduate 1 year
DT426 Bar & Restaurant Management / Bainistíocht Beáir agus Bialainne Undergraduate 2 years
DT206 Biomedical and Molecular Diagnostics / Diagnóisic Bhithleighis agus Mhóilíneach Undergraduate 4 years
DT226A Biomolecular Science / Eolaíocht Bhithmhóilíneach Undergraduate 1 year
DT204 Biomedical Science / Eolaíocht Bhithleighis Undergraduate 4 years
DT259 Biosciences / Eolaíochtaí Bitheacha Undergraduate 3 years
DT026 Building Engineering / Innealtóireacht Foirgníochta Undergraduate 3 years
DT005 Building Engineering / Innealtóireacht Foirgníochta Undergraduate 3 years
DT302 Business Analytics / Anailísíocht Ghnó Undergraduate 4 years
DT321 Business & Law / Gnó & Dlí Undergraduate 4 years
DT365 Business & Management / Gnó & Bainistíocht Undergraduate 4 years
DT324 Business Management / Bainistíocht Gnó Undergraduate 2 years
DT364 Business Studies (Hons) Undergraduate 3 years
DT315 Business Studies / Staidéar Gnó Undergraduate 2 years
DT299 Chemical Sciences with Medicinal Chemistry / Eolaíochtaí Ceimiceacha le Ceimic Mhíochaineach Undergraduate 4 years
DT027 Civil Engineering / Innealtóireacht Shibhialta Undergraduate 3 years
DT004 Civil Engineering / Innealtóireacht Shibhialta Undergraduate 3 years
DT229 Clinical Measurement Science / Eolaíocht Tomhais Chlinciúil Undergraduate 4 years
DT506 Commercial Modern Music / Nuacheol Tráchtála Undergraduate 4 years
DT081 Computer & Communications Engineering / Innealtóireacht Ríomhaireachta & Cumarsáide Undergraduate 3 years
DT228 Computer Science / Eolaíocht Ríomhaireachta Undergraduate 4 years
DT211 Computer Science (Infrastructure) / Eolaíocht Ríomhaireachta (Infreastruchtúr) Undergraduate 4 years
DT282 Computer Science (International) / Eolaíocht Ríomhaireachta (Idirnáisiúnta) Undergraduate 4 Years
DT117 Construction Management / Bainistíocht Foirgníochta Undergraduate 4 years
DT533 Contemporary Visual Culture / Cultúr Físiúil Comhaimseartha Undergraduate 3 years
DT597 Creative and Cultural Industries / Tionscail Chruthaitheacha & Chultúrtha Undergraduate 3 years
DT407 Culinary Arts / Ealaíona Cócaireachta Undergraduate 4 years
DT432 Culinary Arts (Professional Cookery Practice) / Cleachtas Gairmiúil Cócaireachta Undergraduate 2 years
DT416 Culinary Entrepreneurship / Fiontraíocht Cócaireachta Undergraduate 4 years
DT405 Culinary Science / Eolaíocht na Cócaireachta Undergraduate 4 years
DT545 Design (Visual Communication) / Dearadh - Cumarsáid Amhairc Undergraduate 4 years
DT529 Drama (Performance) / Drámaíocht (Léiriú) Undergraduate 3 years
DT304 E-Commerce in Retailing / R-Thráchtáil sa Mhiondíoltóireacht Undergraduate 4 Years
DT572 Early Childhood Education / Oideachas Luathaoise Leanaí Undergraduate 3 years
DT399 Economics & Finance / Eacnamaíocht & Airgeadas Undergraduate 3 - 4 years
DT712 Electrical Services & Energy Management / Seirbhísí Leictreachais & Bainistíocht Fuinnimh Undergraduate 1 year
DT009 Electrical & Control Engineering / Innealtóireacht Lectreach & Rialaithe Undergraduate 3 years
DT021A Electrical & Electronic / Computer & Communications Engineering / Leictreach & Leictreonach / Innealtóireacht Ríomhaireachta & Cumarsáide Undergraduate 3 Years
DT035 Electrical Services & Energy Management / (Seirbhísí Leictreachais & Bainistíocht Fuinnimh) Undergraduate 4 Years
DT010 Electrical Services Engineering / Innealltóireacht Sheirbhísí Leictreacha Undergraduate 3 years
DT008 Electronics & Communications Engineering / Innealtóireacht leictreonaice & Chumarsáide Undergraduate 3 years
DT066 Engineering (General Entry) / Innealtóireacht (Iontráil Ghinearálta) Undergraduate 1 Year
DT097 Engineering (General Entry) / Innealtóireacht (Iontráil Ghinearálta) Undergraduate 1 year
DT002 Engineering Reliability Management / Bainistíocht Iontaofachta Innealtóireachta Undergraduate 3 years
DT491 Environmental Health / Folláine Chomhshaoil Undergraduate 4 years
DT413 Event Management / Bainistíocht Imeachtaí Undergraduate 4 Years
DT504 Film and Broadcasting / Scannánaíocht & Craoltóireacht Undergraduate 4 years
DT546 Fine Art / Mínealaín Undergraduate 4 years
DT421 Food Innovation / Nuálaíocht an Bhia Undergraduate 4 years
DT404 Food Management & Entrepreneurship / Bainistíocht & Fiontraíocht Bia Undergraduate 2 Years
DT424 Food Science & Management / Eolaíocht an Bhia & Bainistíocht Undergraduate 2 years
DT508 Game Design / Dearadh Cluichí Undergraduate 4 years
DT112 Geographic Science / Eolaíocht Gheografach Undergraduate 4 years
DT408 Hospitality Management / Bainistíocht Aíochta Undergraduate 3 years
DT408A Hospitality Management / Bainistíocht Aíochta Undergraduate 1 year
DT8409 Hospitality Management /Bainistíocht Aíochta Undergraduate 1 Year
DT6026 Hotel and Restaurant Service / Seirbhís Óstáin agus Bhialainne Undergraduate 1 Year
DT223 Human Nutrition & Dietetics / Cothú an Duine & Diaitéitic Undergraduate 4 years
DT398 Human Resource Management / Bainistíocht Acmhainní Daonna Undergraduate 4 years
DT260 Industrial & Environmental Physics / Fisic Thionsclaíoch & Chomhshaoil Undergraduate 3 Years
DT220 Industrial Mathematics / Matamaitic Thionsclaíoch Undergraduate 4 years
DT555 International Business & Languages (Chinese/French/German/Irish/Italian/ Spanish) / Gnó Idirnáisiúnta & Teangacha (Sínis/Fraincis/Gearmáinis/Gaelige/Iodáilis/ Spáinnis) Undergraduate 4 years
DT401 International Hospitality Management / Bainistíocht Aíochta Idirnáisiúnta Undergraduate 4 years
DT6524 (Sept) DT6525 (Jan) International Foundation Year Programme Undergraduate 1 year
DT544 Interior Design / Intí Dearadh Undergraduate 4 years
DT582 Journalism / Iriseoireacht Undergraduate 4 years
DT517 Languages & English Studies / Léann na dTeangacha agus an Bhéarla Undergraduate 4 years
DT518 Languages and International Tourism (Chinese/French/German/Irish/Italian/ Spanish) / Teangacha & Turasóireacht Idirnáisiúnta (Sínis/Fraincis/Gearmáinis/Gaelige/Iodáilis/ Spáinnis) Undergraduate 4 years
DT532 Law / Dlí Undergraduate 3 years
DT411 Leisure Management / Bainistiú Fóillíochta Undergraduate 3 years
DT411H Leisure Management / Bainistiú Fóillíochta Undergraduate 1 year
DT358 Logistics & Supply Chain Management / Loighistic & Bainistíocht An tSlabhra Solá Undergraduate 4 years
DT023 Manufacturing & Design Engineering / Innealtóireacht Déantusaíochta & Dearadh Undergraduate 4 years (1st year DT066)
DT303 Marketing / Margaíocht Undergraduate 2 years
DT341 Marketing / Margaíocht Undergraduate 4 years
DT205 Mathematical Sciences / Eolaíocht Mhatamaiticiúil Undergraduate 4 years
DT006 Mechanical Engineering / Innealtóireacht Mheicniúil Undergraduate 3 years
DT022 Mechanical Engineering / Innealtóireacht Mheicniúil Undergraduate 3 years
DT710 Medical Device Innovation / Núail i bhFeistí Leights Undergraduate 1 year
DT261 Medicinal Chemistry & Pharmaceutical Sciences / Ceimic Mhíochaineach & na hEolaíochtaí Cógaisíochta Undergraduate 3 years
DT501 Music / Ceol Undergraduate 4 years
DT528/TR009 Music Education / Oideachas Ceol Undergraduate 4 years
DT080B Networking Applications & Services / Feidhmchláir agus Seirbhísí Líonraithe Undergraduate 1 Year
DT080 Networking Technologies / Teicnealaíochtaí Líonraithe Undergraduate 3 years
DT420 Nutraceuticals in Health & Nutrition / Nútraiceodaigh i Sláinte & Cothú Undergraduate 4 years
DT219 Ophthalmic Dispensing / Dáiliúchán Oftalmach Undergraduate 3 years
DT224 Optometry / Optaiméadracht Undergraduate 4 years
DT422 Pharmaceutical Healthcare / Cúran Sláinte Chógaisíochta Undergraduate 4 years
DT425 Pharmacy Technician Studies / Staidéar Theicneora Cógaslainne Undergraduate 2 years
DT6425 Pharmacy Technician Studies / Staidéar Theicneora Cógaslainne Undergraduate 1 Year
DT559 Photography / Fótagrafaíocht Undergraduate 4 years
DT221 Physics with Energy and Environment / Fisic le Fuinneamh agus Comhshaol Undergraduate 4 years
DT235 Physics with Medical Physics & Bioengineering / Fisic le Fisic Leighis & Bithinnealtóireacht Undergraduate 4 years
DT222 Physics Technology / Teicneolaíocht na Fisice Undergraduate 4 years
DT106 Planning & Environmental Management / Pleanáil & Bainistíocht Chomhshaoil Undergraduate 4 years
DT596 Print Media Technology & Management / Bainistíocht & Teicneolaíocht Na Meán Clóite Undergraduate 4 years
DT001 Product Design / Dearadh Táirgí Undergraduate 4 years
DT110 Property Economics / Eacnamaíocht Réadmhaoine Undergraduate 4 years
DT225 Public Health Nutrition / Cothú Sláinte Poiblí Undergraduate 4 Years
DT111 Quantity Surveying & Construction Economics / Suirbhéireacht Chainníochta & Eacnamaíocht Foirgníochta Undergraduate 4 years
DT360 Retail Management & Marketing / Bainistíocht Mhiondíolaíochta & Margaíocht Undergraduate 2 years
DT343 Retail & Services Management / Bainistíocht Mhiondíola & Seirbhísí Undergraduate 4 years
DT201 Science (General Entry) / Eolaíocht Ghinearálta Undergraduate 1 year
DT212 Science (General Entry) / Eolaíocht Ghinearálta Undergraduate 1 year
DT227 Science with Nanotechnology / Eolaíocht le Nanaitheicneolaíocht Undergraduate 4 years
DT571 Social Care / Cúram Sóisialta Undergraduate 3 years
DT024 Structural Engineering / Innealtóireacht Struchtúr Undergraduate 3 years
DT169 Timber Product Technology / Teicneolaíocht Táirge Adhmaid Undergraduate 3 years
DT406 Tourism Management / Bainistiú Turasóireachta Undergraduate 3 years
DT406A Tourism Management / Bainistiú Turasóireachta Undergraduate 1 year
DT412 Tourism Marketing / Margaíocht na Turasóireachta Undergraduate 4 years
DT028 Transport Operations & Technology / Oibríochtaí & Teicnealaíocht Iompair Undergraduate 4 years
DT589 Visual Art (Sherkin Island) / Amharcealaín (Inis Arcáin) Undergraduate 4 years
DT598 Visual Merchandising and Display / Amharcmharsantú & Taispeántas Undergraduate 3 years