Master of Arts Ghaeilge Fheidhmeach   DT587

  • Postgraduate Taught
  • Level 9
  • 2 Years
  • Part-Time
  • Kevin Street
  • School of Languages, Law and Society
  • College of Arts and Tourism

See DIT website
for details on
how to apply

What is Master of Arts Ghaeilge Fheidhmeach?

Tá an MA seo á thairiscint ag Scoil na dTeangacha, Dámh na nEalaíon Feidhmeach, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, i gcomhar le Gaelchultúr Teoranta (www.gaelchultur.com). Tá deiseanna fostaíochta nua ann le roinnt blianta anuas do chéimithe a bhfuil ardscileanna teanga acu sa Ghaeilge, go háirithe ó tháinig Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 i bhfeidhm agus ó bhain an Ghaeilge stádas oifigiúil amach san Aontas Eorpach. Tá an MA seo sa Ghaeilge Fheidhmeach dírithe go príomha ar na fostaithe de chuid na hearnála poiblí a bheidh ag obair trí mheán na Gaeilge as seo amach agus ar chéimithe ar mian leo teacht i dtír ar na deiseanna fostaíochta a bheidh ar fáil in Éirinn agus san Eoraip sna blianta atá romhainn.Beidh an cúrsa MA oiriúnach chomh maith dóibh siúd ar mian leo poist a bhaint amach mar aistritheoirí, teangairí, dlí-theangeolaithe, léitheoirí profaí agus rúnaithe, agus beidh spéis ag múinteoirí scoile, ag daoine atá ag obair sna meáin, i gcúrsaí gnó, sa turasóireacht chultúrtha agus i réimsí gaolmhara eile ann freisin.


Students may be required to attend classes at locations across the Institute.

Please note that the catalogue is provided as a guide to modules in DIT. Not all modules listed will necessarily be offered every year and new modules may also be added. Information subject to change. For detail on specific programmes/modules please contact the relevant School directly.