About the Library

Library Resources

English

Fáilte go Seirbhísí Leabharlainne

Tá sé leabharlann laistigh den Institiúid. Tá siad suite i Sráid Aungier, Sráid Bolton, Sráid Chathail Brugha, Sráid Chaoimhín, i nGráinseach Ghormáin, agus ar Bhóthar Ráth Maoinis.

Athraíonn uaireanta oscailte na leabharlann de réir am na bliana. Breathnaigh ar na fógraí sna leabharlanna difriúla chun na hamanna éagsúla a chinntiú. Bí cinnte go bhfuil gnáthuaireanta oscailte gach leabharlann ar eolas agat agus go gcoimeádann tú súil ar athruithe sealadacha. Má tá sé ar intinn agat cuairt a thabhairt ar aon leabharlann um thráthnóna nó ar an Satharn, cuir glaoch ar an leabharlann roimh ré le cinntiú go bhfuil sí ar oscailt.

Tiocfar ar níos mó ná 350,000 leabhar agus ar shíntiús d’os cionn 35,000 iris, i measc míreanna eile i Leabharlann ITBÁC. Tá cur síos ar inneachar iomlán na leabharlann ar fad, cá bhfaightear na míreanna, chomh maith lena stádais reatha le feiceáil ar Chatalóg na Leabharlainne. Is féidir teacht ar an gCatalóg i ngach leabharlann agus ar an idirlíon http://library.dit.ie. Tá cead ag úsáideoirí cláraithe míreanna a fháil ar iasacht ó aon leabharlann. Muna féidir teacht ar leabhar/iris i Leabharlann ITBÁC, is féidir iarratas a dhéanamh tríd an tseirbhís iasachta idirleabharlainne.

Cuireann Leabharlann ITBÁC spás stáidéir, ríomhairí gréasánacha, téascleabhair agus ábhair cúrsaí eile, cnuasaigh thagartha agus irisí ar fáil chun tacú leis na cláir a sholáthraíonn ITBÁC agus chun taighde a éascú. Ní i bhfoirm leabhair amháin a thiocfar ar eolas anseo, tá idir fhíseáin, DVDanna, léarscáileanna agus mhíreanna ceoil ar fáil chomh maith. Tá fáil ar acmhainní leictreonacha ar na ríomhairí gréasánacha chomh maith le printéirí agus meaisíní fótachóipeála.   

Beidh Seirbhísí Leabharlainne ITBÁC ina n-acmhainní luachmhara duit le linn do chuid ama in ITBÁC. Bain úsáid as aon cheann acu agus ná déan dearmad go mbíonn foireann na leabharlainne ar fáil chun cabhrú leat má tá eolas ar bith uait. Is féidir teagmháil a dhéanamh leo ar an bhfón, trí ríomhphost a chur chucu nó sa leabharlann féin.

Dr Philip Cohen
Ceann na Seirbhisí Leabharlainne.

Back to Top